Lääneranna valla uudised ja teated

Lääneranna Vallavalitsus kuulutab välja konkursi infotehnoloogia osakonna juhataja ja ehituse projektijuhi leidmiseks.

Töökuulutused

Lääneranna Vallavalitsus kuulutab välja konkursi infotehnoloogia osakonna juhataja ja ehituse projektijuhi leidmiseks.

Lääneranna Vallavalitsus müüb kinnistuid.

Müügikuulutused

Lääneranna Vallavalitsus müüb kinnistuid.

Lääneranna Vallavalitsus võõrandab kirjaliku enampakkumise korras hoonestusõiguse Alakülas ja Kirikukülas asuva Lodu kinnistu registriosa number 882525, katastritunnus 41101:001:0803, sihtotstarve 100% jäätmehoidla maa.

Hoonestusõiguse võõrandamine kirjaliku enampakkumise korras

Lääneranna Vallavalitsus võõrandab kirjaliku enampakkumise korras hoonestusõiguse Alakülas ja Kirikukülas asuva Lodu kinnistu registriosa number 882525, katastritunnus 41101:001:0803, sihtotstarve 100% jäätmehoidla maa.

Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lg 7 alusel, et võttis 26.09.2024 korraldusega nr 297 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Virtsu aleviku Vanalinna tn 2 detailplaneeringu. Planeeritava ala suurus on 1,1 ha, sihtotstarve 100% ärimaa. Planeeringualal asub Alexela...

Virtsu aleviku Vanalinna tn 2 detailplaneeringu avalik väljapanek

Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lg 7 alusel, et võttis 26.09.2024 korraldusega nr 297 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Virtsu aleviku Vanalinna tn 2...

Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lg 7 alusel, et võttis 26.09.2024 korraldusega nr 296 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Virtsu aleviku Tallinna mnt 14 detailplaneeringu. Planeeritava ala suurus on 0,85 ha, sihtotstarve 100% tootmismaa. Planeeringualal asub...

Virtsu aleviku Tallinna mnt 14 detailplaneeringu avalik väljapanek

Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lg 7 alusel, et võttis 26.09.2024 korraldusega nr 296 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Virtsu aleviku Tallinna mnt 14...

Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lg 7 alusel, et võttis 19.06.2024 korraldusega nr 275 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Lihula Tallinna mnt 65 kinnistu (katastritunnus 43001:001:0979) detailplaneeringu. Detailplaneeringu ülesandeks on Lihula Tallinna mnt 65...

Lihula Tallinna mnt 65 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lg 7 alusel, et võttis 19.06.2024 korraldusega nr 275 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Lihula Tallinna mnt 65 kinnistu...

Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lg 7 alusel, et võttis 12.06.2024 korraldusega nr 261 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Pagasi küla Pagasi päikeseelektrijaama detailplaneeringu. Planeeritava ala suurus on 76 ha, sihtotstarve 100% maatulundusmaa. Planeeringust...

Pagasi küla Pagasi päikeseelektrijaama detailplaneeringu avalik väljapanek

Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lg 7 alusel, et võttis 12.06.2024 korraldusega nr 261 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Pagasi küla Pagasi päikeseelektrijaama...

Lääneranna Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse (PlanS) § 106 lg 1 alusel, et 27.06.2024 – 05.08.2024.a. on avalikul väljapanekul Lääneranna valla tuuleparkide eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruanne ala 3b osas. ...

Tuuleparkide eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruande avaliku väljapaneku ja avaliku väljapaneku tulemuste avalike arutelude teade (ala 3b)

Lääneranna Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse (PlanS) § 106 lg 1 alusel, et 27.06.2024 – 05.08.2024.a. on avalikul väljapanekul Lääneranna valla tuuleparkide eriplaneeringu asukoha...

Lääneranna valla valimiskomisjon teeb Euroopa Parlamendi valimiste hääletamistulemused Lääneranna vallas kindlaks 10. juunil 2024.

Hääletamissedelite ülelugemine

Lääneranna valla valimiskomisjon teeb Euroopa Parlamendi valimiste hääletamistulemused Lääneranna vallas kindlaks 10. juunil 2024.

Lääneranna Vallavalitsus teatab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 lg 6 alusel, et otsustas (05.06.2024 korraldus nr 238) mitte algatada Pagasi küla Pagasi päikeseelektrijaama detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH). Detailplaneeringu...

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise teade

Lääneranna Vallavalitsus teatab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 lg 6 alusel, et otsustas (05.06.2024 korraldus nr 238) mitte algatada Pagasi küla Pagasi...

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 13. juunil 2024. a algusega kell 15.00 Lihula vallamaja III korruse saalis.

Lääneranna Vallavolikogu istung 13. juunil 2024

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 13. juunil 2024. a algusega kell 15.00 Lihula vallamaja III korruse saalis.

Seoses Imatra Elekter AS elektrivõrgu hooldus- ja remonditööde toimumisega 07.06.2024 kell 11:00-15:00 ei toimu Lihula perearstikeskuses (Tallinna mnt 35) perearstide vastuvõttu.

Lihula perearstikeskuses 7. juunil voolukatkestus

Seoses Imatra Elekter AS elektrivõrgu hooldus- ja remonditööde toimumisega 07.06.2024 kell 11:00-15:00 ei toimu Lihula perearstikeskuses (Tallinna mnt 35) perearstide vastuvõttu.

Lääneranna Vallavalitsus korraldab vastavalt planeerimisseaduse (PlanS) § 82 ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 41 Lääneranna valla üldplaneeringu eelnõu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avaliku väljapaneku 17. juuni –...

Lääneranna valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud

Lääneranna Vallavalitsus korraldab vastavalt planeerimisseaduse (PlanS) § 82 ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 41 Lääneranna valla üldplaneeringu eelnõu ja...

Lääneranna Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Laelatu tee kinnistu ja Kopimetsa kinnistu osaliseks rentimiseks puisniidu hooldamise eesmärgil.

Avaliku kirjaliku enampakkumise teade

Lääneranna Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Laelatu tee kinnistu ja Kopimetsa kinnistu osaliseks rentimiseks puisniidu hooldamise eesmärgil.

Lääneranna Vallavalitsus kuulutab välja konkursi ehituse projektijuhi töökohale.

Töökuulutus

Lääneranna Vallavalitsus kuulutab välja konkursi ehituse projektijuhi töökohale.

Näitan: 1-15
Elemente lehe kohta15
of 51