Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lääneranna Noortevolikogu koosolek 5. aprillil 2019

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub reedel, 5. aprillil 2019. aastal algusega kell 16.30 Lihula Noortemajas (Penijõe tee 2, Lihula linn).

Päevakorra projekt:

 1. Põhimäärusega tutvumine (töökorraldus, liikmete õigused ja kohustused)
 2. Rollide jagamine, noortevolikogu töö lihtsustamiseks
  a) Eesti Noorteühenduste Liidu üritustel osalejad
  b) vabaliikmete koordinaator
  c) avalike suhete juht
  d) noortevolikogu esindaja vallavolikogu koosolekutel
  e) noortevolikogu esindaja vallavolikogu komisjonide koosolekutel
 3. Osaluskohviku korraldustiimi moodustamine, ideede kogumine ja korralduse alustamine
 4. Teeme ära talguteks ideede kogumine, koristuspaiga valimine ja korralduse alustamine
 5. Vallavalitsuselt saadud info jagamine liikmeskonnaga
 6. Järgmise koosoleku toimumisaja määramine
 7. Jooksvad küsimused