Lääneranna valla uudised ja teated

Avalda arvamust jäätmehoolduseeskirja eelnõu kohta

Lääneranna Vallavalitsus teatab, et on valminud Lääneranna valla jäätmehoolduseeskirja eelnõu, mis läbis esimese lugemise 22. augustil 2019 Lääneranna Vallavolikogu istungil.
Jäätmehoolduseeskirja eesmärk on kehtestada kogu Lääneranna valla haldusterritooriumil ühtsed jäätmehoolduse tingimused. Eelnõu mõjutab kõiki Lääneranna vallas elavaid, tegutsevaid või viibivaid füüsilisi kui ka juriidilisi isikuid.

Kutsume kõiki kaasa rääkima ja arvamust avaldama jäätmehoolduseeskirja eelnõu kohta. Kirjalikke arvamusi ootame hiljemalt 1. oktoobriks 2019 e-posti aadressile vallavalitsus@laaneranna.ee.