Lääneranna valla uudised ja teated

Rannakalandusega seotud toetuste 2020.a taotlusvoor avatud

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kuulutab välja EMKF meetme 3.3 "kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" 2020 aasta taotlusvooru. 

Projektitoetuste taotlusi võetakse vastu järgmistes tegevussuundades:

1. Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine. Toetusvahendite maht 116 554 eurot.

2. Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine. Toetusvahendite maht 133 907 eurot.

3. Majandustegevuste mitmekesistamine. Toetusvahendite maht 94 682 eurot.

4. Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine. Toetusvahendite maht 27 079 eurot.

5. Kalandus/merendustraditsioonide edendamine ja sotsiaalse heaolu edendamine. Toetusvahendite maht 53 319 eurot.

Toetusvahendite maht on eeldatav ja võib muutuda.

Projektitoetuste taotlusi saab esitada e-PRIA keskkonnas 27.jaanuar - 7.veebruar 2020.

Projektitoetuste taotlusi saab esitada ainult e-PRIA iseteeninduskeskkonnas www.pria.ee. Siseneda e-PRIA iseteeninduskeskkonda ja järgida juhendeid. Toetuse taotlusi saab esitada 07.veebruari kella 24.00-ni.

Info ja konsultatsioonide saamiseks võib kontakti võtta telefonil 52 86 024 või e-posti aadressil info@lrs.ee või MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kontoris aadressil Haapsalu Nurme 2. Kohtumised palume ette kokku leppida. Valiku erinevatest abimaterjalidest taotluse koostamiseks leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee alajaotuse "abimaterjalid ja nõustamisvõimalused" alt.

Toetusmeetme infopäev toimub 13.01.2020 kell 14.00 Haapsalu kultuurikeskuse rõdusaalis aadressil Haapsalu Posti 3. Lisainfo