Lääneranna valla uudised ja teated

Valla hallatavate asutuste töökorraldus 01.05-17.05

Lääneranna Vallavalitsuse 29.04.2020 korraldusega nr 271 jäävad Lääneranna Vallavalitsuse hallatavad asutused jätkuvalt ajutiselt suletuks alates 01.05.2020 kuni 17.05.2020.

Perioodil 01.05.2020 kuni 17.05.2020 on jätkuvalt keelatud siseruumides ringide, treeningute ja ürituste korraldamine. Alates 04.05.2020 on ajavahemikul kell 9:00-17:00 avatud Lihula Gümnaasiumi välijõusaal, Virtsu Kooli spordiväljak ja Kulli külaplatsi spordiväljak tingimusel, et nende valdajad on taganud välijõusaali või spordiväljaku inventari märgpuhastamise vähemalt ühe korra iga 24 tunni jooksul. Välijõusaalis ja spordiväljakutel kehtib edaspidi peaministri 24. märtsi 2020. a korraldusega nr 54 kehtestatud liikumisvabaduse piirang, mille kohaselt tuleb liikuda üksi või kahekesi ning teiste inimestega hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirang ei kehti koos liikuvate perekondade kohta.

Lääneranna asutuste lahtiolek eriolukorras