Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Hajaasustuse programmi toetuse taotluste rahuldamine

Hajaasustuse programmi 2020. a taotlusvoor oli avatud 17. veebruarist 2020 kuni 17. aprillini 2020. Taotlusvooru jooksul esitati Lääneranna Vallavalitsusele 49 toetuse taotlust. Nõuetele vastavaid taotlusi hindas 5-liikmeline hindamiskomisjon.

Hajaasustuse programmi 2020. a taotlusvooru toetuse saajate nimekiri on leitav Lääneranna Vallavalitsuse 03.07.2020 korralduses nr 411.