Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lääneranna Vallavolikogu istung 13. augustil 2020

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 13. augustil 2020. a algusega kell 14.00 Lihula vallamajas (Jaama tänav 1, Lihula linn).

Päevakorra projekt:

  1. Korruptsioon
  2. Lääneranna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2032 kinnitamine 1 lugemine
  3. Lääneranna vallale kuuluva maatüki võõrandamine Nupu kinnisasja omanikule
  4. Omaosaluse garanteerimine
  5. Riigi poolt täiendavalt eraldatud investeeringutoetuse kasutamine
  6. Lääneranna Vallavolikogu 23.11.2017. a otsuse nr 12 „Lääneranna Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri ning koosseisu kinnitamine" muutmine
  7. Vallavolikogu esimehe tasustamata puhkusele lubamine ja lähetusse suunamine
  8. Muud küsimused