Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lääneranna Vallavolikogu istung 17. septembril 2020

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. septembril 2020. a algusega kell 14.00 Lihula vallamajas (Jaama tänav 1, Lihula linn).

Päevakorra projekt:

  1. Lääneranna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2032 kinnitamine (2. lugemine)
  2. Lihula Vallavolikogu 04.03.2016. a määruse nr 3 "Lihula linna soojusmajanduse arengukava (aastateks 2015-2025) kinnitamine" muutmine
  3. Sundvalduse seadmine Peantse külas Sööni-Farmi, Tõnisepõllu, Alt-Tõnise ja Enno-Priidiku kinnisasjal
  4. Mereäärse küla Ootuse kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
  5. Vallavara võõrandamine
  6. Lääneranna Vallavolikogu 23.11.2017. a otsuse nr 12 „Lääneranna Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri ning koosseisu kinnitamine" muutmine