Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lääneranna Vallavolikogu istung 15. oktoobril 2020

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. oktoobril 2020. a algusega kell 14.00 Virtsu Kooli aulas (Pargi tänav 4, Virtsu alevik).

Päevakorra projekt:

 1. Lääneranna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2032 kinnitamine
 2. Sihtfinantseerimislepingu sõlmimine
 3. Riigi poolt täiendavalt eraldatud investeeringutoetuse kasutamine
 4. Lääneranna valla 2020. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine
 5. Hanila Vallavolikogu 19.05.2011 määruse nr 30 „Hanila valla koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine" kehtetuks tunnistamine
 6. Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine
 7. Lääneranna Vallavolikogu 20.12.2018 määruse nr 43 "Lääneranna Noortevolikogu põhimäärus" muutmine
 8. Lääneranna Vallavolikogu 21.06.2018 määruse nr 25 "Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord" muutmine
 9. Lääneranna  valla põhimääruse muutmine
 10. Lääneranna Vallavolikogu töökorra muutmine
 11. Lääneranna Vallavolikogu 14.12.2017 otsuse nr 19 „Vallavanema asetäitja kinnitamine" muutmine