Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja muutmine

Keskkonnaamet tutvustab uut Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja ja ootab selle koostamisel kaasa rääkima.

Keskkonnaministri käskkirjaga on algatatud määruse „Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine" muutmine. Eelnõu järgi muudetakse Matsalu rahvuspargi kaitse-eesmärke, kaitsekorda ning korrigeeritakse kaitseala välispiiri ja tsoneeringut.

Kaitse-eeskirja eelnõud tutvustav avalik väljapanek toimub ajavahemikul 12. november 2020 kuni 8. veebruar 2021. Parandusettepanekud ja vastuväited kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada nimetatud perioodil ehk hiljemalt 8. veebruariks kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või Roheline, 64 Pärnu). Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume osalema kaitse-eeskirja moodustamise menetluses.

Peale avaliku väljapaneku perioodi analüüsitakse laekunud ettepanekuid ja vastatakse kõigile ettepanekutele kirjalikult. Määruse eelnõu avalik arutelu toimub Lihula kultuurimajas 22. märts 2021 kell 15.00. Avalikul arutelul tutvustatakse laekunud ettepanekuid ja ettepanekute põhjal tehtud muudatusi. 

Kaitse-eeskirja, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti veebilehel ja paberkandjal avaliku väljapaneku perioodil Keskkonnaameti Pärnu kontoris (Roheline 64, Pärnu), Matsalu rahvuspargi külastuskuses Penijõe mõisas (Penijõe, Pärnu maakond), Lääneranna vallavalitsuses (Jaama tn 1, Lihula linn), Martna osavallavalitsuses (Vallamaja, Martna küla) ja Haapsalu linnavalitsuses (Posti 34, Haapsalu).

Eelnõu tutvustamiseks on planeeritud järgmised kohtumised

  • Planeeritud muudatuste tutvustamiseks toimuvad kaks infopäeva. Infopäevad toimuvad 17.12.2020 Haapsalu kutsehariduskeskuse aulas ja 18.12.2020 Lihula kultuurimaja suures saalis. Mõlema päeva algus on kell 15.00. Infopäevasid korraldatakse kaks, et soovijad saaksid valida endale sobivaima, kuid infopäevade esitlus on mõlemal päeval sama.
  • Perioodil 11–24 jaanuar 2021 toimuvad maaomanike vastuvõtupäevad. Keskkonnaameti Pärnu kontoris (Roheline 64, Pärnu) toimuvad vastuvõtupäevad 11–15 jaanuar. Penijõe mõisas (Penijõe mõis, Pärnu maakond) toimuvad vastuvõtupäevad 18–22 jaanuar. Vastuvõtupäevad on individuaalsed kohtumised ja mõeldud maaomanikele, kes soovivad arutada enda kinnistusse puutuvat. 


Täiendav info: