Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lääneranna Vallavolikogu istung 14. jaanuaril 2021

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 14. jaanuaril 2021. a algusega kell 14.00 Lihula Kultuurimajas (Tallinna mnt 1a, Lihula linn).

Päevakorra projekt:

 1. Lihula Kultuurimaja põhimäärus (II lugemine)
 2. Lääneranna Vallavolikogu 20.12.2018. a määruse nr 41 "Lääneranna Noortekeskuse põhimäärus" muutmine
 3. Lääneranna Noortevolikogu tegevusaruanne
 4. Lääneranna valla 2021. aasta eelarve II lugemine
 5. Audiitori määramine
 6. Kulli külas asuvate ehitiste peremehetuse tuvastamine (silohoidla, kelder)
 7. Pagasi külas asuvate ehitiste peremehetuse tuvastamine (Väike-Sepa)
 8. Vallavanema asetäitja kinnitamine
 9. Lääneranna Vallavolikogu 14.12.2017. a otsuse nr 20 "MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit liikmeks astumine. Lääneranna valla esindajate ja nende asendusliikmete nimetamine Eesti Linnade ja Valdade üldkogusse ja volikogusse" muutmine
 10. Lääneranna Vallavolikogu 14.12.2017. a otsuse nr 21 "MTÜ Pärnumaa Omavalitsuste Liit liikmeks astumine. Lääneranna valla esindajate ja nende asendusliikmete nimetamine Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogusse" muutmine
 11. Vallavara võõrandamine
 12. Lääneranna Vallavolikogu 15.02.2018. a otsuse nr 45 „Lääneranna valla valimiskomisjoni moodustamine" muutmine
 13. Lääneranna Vallavolikogu 09.11.2017. a otsuse nr 5 „Revisjonikomisjoni koosseisu valimine" muutmine
 14. Lääneranna valla teenetemärgi andmine
 15. Lääneranna valla aukodaniku nimetuse omistamine
 16. Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja eelnõu