Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lääneranna Vallavolikogu istung 25. veebruaril 2021

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub elektroonilise kirjavahetusena algusega neljapäeval,
25. veebruaril 2021. a kell 14.00.

Päevakorra projekt:

  1. Omaosaluse garanteerimine
  2. Vallavara võõrandamine
  3. Sundvalduse seadmine Varbla külas Tiigi teel
  4. Loa andmine kinnisasja omandamiseks (Käomardi)
  5. Loa andmine kinnisasja omandamiseks (Künnisoo)
  6. Määruse kehtetuks tunnistamine


Volikogu istungi läbiviimine elektroonilise kirjavahetusena toimub Lääneranna Vallavolikogu töökorra § 6alusel.

Volikogu määruste eelnõud ja otsuste eelnõud.

 

Esimene etapp

Teine etapp

Kolmas etapp