Lääneranna valla uudised ja teated

Lääneranna Vallavolikogu istung 11. märtsil 2021

Lääneranna Vallavolikogu kinnine istung toimub neljapäeval, 11. märtsil 2021. a algusega kell 14.00 Lihula Kultuurimajas.


Päevakorra projekt:

  1. Lääneranna valla 2021. aasta eelarve kinnitamine
  2. Laenu võtmine
  3. Vallavara võõrandamine ja omandamine
  4. Haapsi küla Männimäe kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine
  5. Koolieelse lasteasutuse direktori, õpetaja, õpetaja abi ja kultuuritöötaja puhkuse kestus
  6. Ülevaade Lihula Tervisekeskuse käivitamisest
  7. Ülevaade SA Lääneranna Hoolekanne majandustegevusest
  8. Lääneranna valla teenetemärgi andmine
  9. Lääneranna valla aukodaniku nimetuse omistamine