Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lääneranna Vallavolikogu istung 8. aprillil 2021

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 8. aprillil 2021. a algusega kell 14.00 Lihula Kultuurimajas.

Päevakorra projekt:

  1. Lääneranna Vallavolikogu töökorra muutmine (I lugemine)
  2. Lääneranna valla hallatava asutuse arengukava koostamise ja kinnitamise kord
  3. Lihula linnas Lääneranna valla omandis oleva Pärna tn 4a kinnisasja koormamine isikliku kasutusõigusega
  4. Vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine
  5. Lääneranna Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri ning koosseisu kinnitamine
  6. Lääneranna Vallavolikogu 09.11.2017. a otsuse nr 5 „Revisjonikomisjoni koosseisu valimine" muutmine
  7. Lääneranna Vallavolikogu 09.11.2017. a otsuse nr 4 "Lääneranna Vallavolikogu komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine" muutmine
  8. Lääneranna Vallavolikogu 14.12.2017. a otsuse nr 20 "MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit liikmeks astumine. Lääneranna valla esindajate ja nende asendusliikmete nimetamine Eesti Linnade ja Valdade üldkogusse ja volikogusse" muutmine
  9. Lääneranna Vallavolikogu 14.12.2017. a otsuse nr 21 "MTÜ Pärnumaa Omavalitsuste Liit liikmeks astumine. Lääneranna valla esindajate ja nende asendusliikmete nimetamine Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogusse" muutmine
  10. Kristina Kuke vaide läbivaatamine