Lääneranna valla uudised ja teated

Hajaasustuse programmi toetuse taotluste rahuldamine

Hajaasustuse programmi 2021. aasta taotlusvoor oli avatud 1. veebruarist 2021 kuni 1. aprillini 2021. Taotlusvooru jooksul esitati Lääneranna Vallavalitsusele 71 nõuetele vastavat taotlust. Taotlusi hindas 5-liikmeline hindamiskomisjon hajaasustuse programmi määruse hindamisjuhendi alusel. Enne taotluste hindamist tutvusid komisjoni liikmed majapidamiste olukorraga ja kitsaskohtadega, mida soovitakse projektiga lahendada. Hindamistulemuste alusel koostati taotlustest pingerida. Positiivse hindamistulemuse saanud taotlused rahuldatakse hindamistulemuste pingerea alusel arvestades riigipoolset toetust 49 582 eurot ja kohalikule omavalitsusele eraldatud eelarvet 50 000 eurot kogusummas 99 582 eurot.

Hajaasustuse programmi  2021. a taotlusvooru toetuse saajate nimekiri on leitav Lääneranna Vallavalitsuse 17.06.2021 korralduses nr 476.