Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lääneranna Vallavolikogu istung 9. juunil 2022

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 9. juunil 2022. a algusega kell 14.00 Lihula vallamaja III korruse saalis aadressil Jaama tänav 1 Lihula linn.

Päevakorra projekt:

  1. Vallale kuuluva kinnisasja võõrandamine või hoonestusõigusega koormamine enampakkumise korras
  2. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (Virtsu alevik, Puhtu tee 1)
  3. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (Tuudi küla, Aruvälja)
  4. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Kirbla küla, Luha tee 1-14)
  5. Detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (Kadaka küla, Lohu)
  6. Lääneranna valla 2021. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine
  7. Lääneranna valla põhimääruse I lugemine
  8. Määruste kehtetuks tunnistamine
  9. Lääneranna Vallavolikogu 20.12.2018 määruse nr 43 "Lääneranna Noortevolikogu põhimäärus" muutmine