Lääneranna valla uudised ja teated

Hajaasustuse programmi toetuse taotluste rahuldamine

Hajaasustuse programmi 2022. a taotlusvoor oli avatud 1. veebruarist 2022 kuni 1. aprillini 2022. Taotlusvooru jooksul esitati Lääneranna Vallavalitsusele 55 nõuetele vastavat taotlust. Taotlusi hindas 5-liikmeline hindamiskomisjon hajaasustuse programmi määruse hindamisjuhendi alusel. Enne taotluste hindamist tutvusid komisjoni liikmed majapidamiste olukorraga ja kitsaskohtadega, mida soovitakse projektiga lahendada. Hindamistulemuste alusel koostati taotlustest pingerida. Positiivse hindamistulemuse saanud taotlused rahuldatakse hindamistulemuste pingerea alusel arvestades riigipoolset toetust 46 618 eurot ja kohalikule omavalitsusele eraldatud eelarvet 50 000 eurot kogusummas 96 618 eurot.

Hajaasustuse programmi  2022. a taotlusvooru toetuse saajate nimekiri on leitav Lääneranna Vallavalitsuse 15.06.2022 korralduses nr 387.