Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lääneranna Vallavolikogu istung 12. jaanuaril 2023

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 12. jaanuaril 2023. a algusega kell 14.00 Lihula vallamaja III korruse saalis (Jaama tänav 1, Lihula linn).

Päevakorra projekt:

  1. Lääneranna vallale kuuluva kinnisasja koormamine hoonestusõigusega otsustuskorras (Kirikuküla, Kamarikuonni)
  2. Lääneranna Vallavolikogu 21.06.2018. a määruse "Lääneranna vallavara valitsemise kord" muutmine
  3. Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras
  4. Lääneranna Vallavolikogu 14.12.2017 määruse nr 7 "Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeerimine" muutmine
  5. Rahvakohtunikukandidaatide valimine
  6. Ajutise komisjoni moodustamine
  7. Vallavalitsuse informatsioon