Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lääneranna Vallavolikogu istung 24. märtsil 2023

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub reedel, 24. märtsil 2023. a algusega kell 12.00 Lihula vallamajas III korruse saalis (Jaama tänav 1 Lihula linn).

Päevakorra projekt:

  1. Rahvaalgatus "Varbla kool 9 klassiliseks ja mitte ühtseks Lääneranna kooli osaks"
  2. Rahvaalgatus "Nõuame 9-klassilise põhihariduse andmise jätkamist Koonga Koolis!"
  3. Rahvaalgatus "Nõue säilitada Virtsu Kool 9-klassilisena!"
  4. Lääneranna valla haridusasutuste ümberkorraldamine
  5. Lääneranna valla 2023. aasta eelarve kinnitamine
  6. Ehitise peremehetuse tuvastamine (Vanamõisa küla, Undiaugu)
  7. Ehitise peremehetuse tuvastamine (Saastna küla, Kuivati)
  8. Virtsu aleviku Virtsu park 4 maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine ja lähteseisukohtade kinnitamine
  9. Virtsu aleviku Tallinna mnt 31 maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine ja lähteseisukohtade kinnitamine

 

Lääneranna Vallavolikogu otsuste ja määruste eelnõud on leitavad avalikust dokumendiregistrist.