Lääneranna valla uudised ja teated

Lääneranna Vallavalitsus alustab energiakulude hüvitamise taotluste vastuvõtmist jaanuaris

Energiahinna tõusu leevendamiseks on riigi poolt välja töötatud kolm meedet: elektri võrgutasu ja gaasi võrgutasu hüvitamine kõigile tarbijatele ning elektri-, gaasi- ja küttearvete osaline hüvitamine kuni keskmise sissetulekuga leibkondadele. 
Toetust antakse perioodi 2021. aasta 1. septembrist kuni 2022. aasta 30. aprillini (kaasa arvatud) energia tarbimise kulude osaliseks katmiseks.

Lääneranna Vallavalitsusele saab energiakulude hüvitamise taotlusi esitada alates 10. jaanuarist 2022. Taotlusi saab esitada kuni 2022. aasta 12. juunini (kaasa arvatud).
Taotluse vorm on leitav 'Sotsiaal ja tervishoid' blankettide/vormide jaotisest.

Taotlusi võtavad vastu nii digitaalselt kui paberil ja jagavad täiendavat infot sotsiaaltöö spetsialistid Silva Nilb, Koidu Rummel, Marelle Minn ja Maie Ausmeel. Paberkandjal taotluste vastuvõtt toimub sotsiaaltöö spetsialistide vastuvõtuaegadel ja -kohtadel. Digitaalselt allkirjastatud taotlused palume saata sotsiaaltöö spetsialisti e-posti aadressile.


Elektri võrgutasu hüvitamine kõigile

Elektri võrgutasu hüvitatakse 50% ulatuses kõigile elektritarbijatele - see kajastub automaatselt elektriarvetel võrguteenuse poole väiksema maksumusena.

Gaasi võrgutasu hüvitamine kõigile

Tarbijatele kompenseeritakse detsembrist kuni märtsini gaasi võrguteenuse tasust 100%. Soodustuse saamiseks ei pea tarbijad eraldi ise midagi ette võtma, gaasitarbimise eest laekuvatel arvetel katab võrguteenuse lõpptarbija eest riik ning tarbijatele laekuv arve on selle võrra väiksem.

Elektri-, gaasi- ja küttearvete hüvitamine kuni keskmise sissetulekuga peredele

Meetme kohaselt hüvitatakse üksi elavale isikule või perekonnale elektri-, gaasi- ja küttearvete osalisel tasumisel konkreetse energialiigi hinnatõusu osa 80% ulatuses, st elektri, gaasi või toasooja enda ühikupõhine hinnatõus.

Perekonnaliikmeteks loetakse isikud, kes elavad samas eluruumis ja keda seob ühine majapidamine. Seda arvestatakse pere ühe inimese kohta 1126 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase leibkonnaliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastased lapsed kaaluga 0,3.

Esialgse info selle kohta, kas perel on võimalik toetust saada ja kui suur see võiks olla, annab alltoodud näidiskalkulaator. Kalkulaatoris saab arvestusi teha täisühikutes. Hüvitise täpsema, lõpliku arvutuse teeb kohalik omavalitsus.

Energiakulude hüvitise kalkulaatori lingi ja lisainfo leiab Rahandusministeeriumi veebilehelt.

Lisainfo: