Lääneranna valla uudised ja teated

21. juulist 2021. a kuulutati tuleohtlik aeg välja ka Pärnumaal.

Tuleohtlik aeg

21. juulist 2021. a kuulutati tuleohtlik aeg välja ka Pärnumaal.

22. juulil 2021. a toimuma pidanud Lääneranna Vallavolikogu erakorraline istung lükkub edasi.

Lääneranna Vallavolikogu 22. juuli 2021. a istung lükkub edasi

22. juulil 2021. a toimuma pidanud Lääneranna Vallavolikogu erakorraline istung lükkub edasi.

Lääneranna Vallavolikogu erakorraline istung toimub neljapäeval, 22. juulil 2021. a kell 14.00 Lihula vallamaja III korruse saalis.

Lääneranna Vallavolikogu istung 22. juulil 2021

Lääneranna Vallavolikogu erakorraline istung toimub neljapäeval, 22. juulil 2021. a kell 14.00 Lihula vallamaja III korruse saalis.

Lääneranna valla valimiskomisjoni asukohaks on Lääneranna Vallavalitsuse hoone aadressiga Jaama tn 1, Lihula linn.

Lääneranna valla valimiskomisjoni asukoht ja tööaeg

Lääneranna valla valimiskomisjoni asukohaks on Lääneranna Vallavalitsuse hoone aadressiga Jaama tn 1, Lihula linn.

Lääneranna Vallavalitsus suunab avalikustamisele 19.07- 05.08.2021 Lihula Gümnaasiumi arengukava aastateks 2021-2026.

Lihula Gümnaasiumi arengukava 2021-2026 avalikustamine

Lääneranna Vallavalitsus suunab avalikustamisele 19.07- 05.08.2021 Lihula Gümnaasiumi arengukava aastateks 2021-2026.

Rahandusministeerium teatab, et Suure väina püsiühenduse ja selle toimimiseks vajaliku taristu riigi eriplaneeringu ning mõjude hindamise, sh keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse eelnõu avalik väljapanek toimub 12. juuli 2021 – 10. september 2021 . Materjalid tehakse...

Suure väina püsiühenduse riigi eriplaneeringu lähteseisukohtade eelnõu avalik väljapanek

Rahandusministeerium teatab, et Suure väina püsiühenduse ja selle toimimiseks vajaliku taristu riigi eriplaneeringu ning mõjude hindamise, sh keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise...

Lääneranna Vallavolikogu 10.06.2021 otsusega nr 272 võeti vastu Hõbesalu küla Sadamakalda, Sadamasalu, Kadakatuka ja Männituka kinnistute detailplaneering.

Sadamakalda, Sadamasalu, Kadakatuka ja Männituka kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine

Lääneranna Vallavolikogu 10.06.2021 otsusega nr 272 võeti vastu Hõbesalu küla Sadamakalda, Sadamasalu, Kadakatuka ja Männituka kinnistute detailplaneering.

Lääneranna Vallavolikogu 10.06.2021 otsusega nr 271 algatati detailplaneering ja kinnitati lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Matsi külas Matsi ja Maria kinnistutele.

Matsi ja Maria kinnistutele detailplaneeringu koostamise algatamine

Lääneranna Vallavolikogu 10.06.2021 otsusega nr 271 algatati detailplaneering ja kinnitati lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Matsi külas Matsi ja Maria kinnistutele.

Lääneranna Vallavalitsuse 09.06.2021 korraldusega nr 462 algatati detailplaneering ja kinnitati lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine Saastna külas Kurendi kinnistule.

Kurendi kinnistu detailplaneeringu algatamine

Lääneranna Vallavalitsuse 09.06.2021 korraldusega nr 462 algatati detailplaneering ja kinnitati lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine Saastna külas Kurendi kinnistule.

Lääneranna Vallavalitsus annab teada, et alates 28.06.2021 on Lääneranna Vallavalitsuse ametiasutuse ja ametiasutuse teeninduskeskused kodanike vastuvõttudeks avatud.

Töökorralduslikud muudatused Lääneranna Vallavalitsuses

Lääneranna Vallavalitsus annab teada, et alates 28.06.2021 on Lääneranna Vallavalitsuse ametiasutuse ja ametiasutuse teeninduskeskused kodanike vastuvõttudeks avatud.

Lääneranna Vallavalitsus otsustas hajaasustuse programmi 2021. a taotlusvooru toetuse saajad.

Hajaasustuse programmi toetuse taotluste rahuldamine

Lääneranna Vallavalitsus otsustas hajaasustuse programmi 2021. a taotlusvooru toetuse saajad.

Lääneranna Vallavalitsus annab teada, et 21. ja 22. juunil 2021 on Koonga karjääris planeeritud lõhketööd.

Lõhketööd Koonga karjääris

Lääneranna Vallavalitsus annab teada, et 21. ja 22. juunil 2021 on Koonga karjääris planeeritud lõhketööd.

Lääneranna Vallavalitsus võttis peremehetutena arvele ehitised.

Peremehetute ehitiste arvele võtmine

Lääneranna Vallavalitsus võttis peremehetutena arvele ehitised.

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi LEADER programmi kohaliku arengu strateegia meetme nr 3 Romantiline Rannatee ühistegevus ja turundus toel arendati Koonga ja Varbla avalike puhkekohtade taristuid.

Koonga ja Varbla avalike puhkekohtade taristu arendamine

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi LEADER programmi kohaliku arengu strateegia meetme nr 3 Romantiline Rannatee ühistegevus ja turundus toel arendati Koonga ja Varbla avalike puhkekohtade taristuid.

Lääneranna Vallavolikogu otsustas moodustada Lääneranna valla territooriumil 2021. aastal toimuvaks Lääneranna Vallavolikogu valimiseks üks valimisringkond ning määras Lääneranna Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 21.

Volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ja mandaatide jaotamine

Lääneranna Vallavolikogu otsustas moodustada Lääneranna valla territooriumil 2021. aastal toimuvaks Lääneranna Vallavolikogu valimiseks üks valimisringkond ning määras Lääneranna Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 21.

Näitan: 1-15
Elemente lehe kohta 15
of 25