Lääneranna valla uudised ja teated

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 17. veebruarist kuni 17. aprillini 2020. a.

Hajaasustuse programmi taotlusvoor 2020

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 17. veebruarist kuni 17. aprillini 2020. a.

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 13. veebruaril 2020. a algusega kell 14:00 Lihula vallamajas (Jaama tänav 1, Lihula linn).

Lääneranna Vallavolikogu istung 13. veebruaril 2020

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 13. veebruaril 2020. a algusega kell 14:00 Lihula vallamajas (Jaama tänav 1, Lihula linn).

Rahandusministeerium teavitab, et Eesti mereala planeeringu eelnõu (põhilahenduse) ja mõjude hindamise aruande eelnõu II avalik väljapanek toimub rahandusministeeriumi veebilehel ja mereala portaalis 17. veebruarist kuni 18. märtsini. Mereala planeeringu eesmärk on leppida kokku...

Eesti mereala planeeringu eelnõu avalik väljapanek

Rahandusministeerium teavitab, et Eesti mereala planeeringu eelnõu (põhilahenduse) ja mõjude hindamise aruande eelnõu II avalik väljapanek toimub rahandusministeeriumi veebilehel ja mereala ...

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 30. jaanuaril 2020. aastal algusega kell 16.00 Lihula Noortemajas (Penijõe tee 2, Lihula linn).

Lääneranna Noortevolikogu koosolek 30. jaanuaril 2020

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 30. jaanuaril 2020. aastal algusega kell 16.00 Lihula Noortemajas (Penijõe tee 2, Lihula linn).

Lääneranna Vallavalitsuse otsusega korraldatud jäätmeveost teatud tähtajaks vabastatud jäätmevaldajatel on kohustus esitada Lääneranna Vallavalitsusele hiljemalt 20. jaanuariks kirjalik kinnitus selle kohta, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud ja seda ei ole kasutatud.

Meeldetuletus kinnistu mittekasutamise kinnituse esitamise kohta 20. jaanuariks

Lääneranna Vallavalitsuse otsusega korraldatud jäätmeveost teatud tähtajaks vabastatud jäätmevaldajatel on kohustus esitada Lääneranna Vallavalitsusele hiljemalt 20. jaanuariks kirjalik kinnitus selle kohta, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud ja seda ei ole kasutatud.

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 16. jaanuaril 2020. a algusega kell 14:00 Lihula vallamajas aadressil Jaama tänav 1 Lihula linn.

Lääneranna Vallavolikogu istung 16. jaanuaril 2020

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 16. jaanuaril 2020. a algusega kell 14:00 Lihula vallamajas aadressil Jaama tänav 1 Lihula linn.

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kuulutab välja EMKF meetme 3.3 "kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" 2020 aasta taotlusvooru.  Projektitoetuste taotlusi võetakse vastu järgmistes tegevussuundades: 1. Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine....

Rannakalandusega seotud toetuste 2020.a taotlusvoor avatud

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kuulutab välja EMKF meetme 3.3 "kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" 2020 aasta taotlusvooru.  Projektitoetuste taotlusi võetakse...

Lääneranna Vallavalitsus annab teada, et alates 2020. aasta jaanuarist muutuvad Lihula vallamaja ja Hanila, Koonga ning Varbla teeninduskeskuste esmaspäevased külastajate vastuvõtuajad.

Vallavalitsuse vastuvõtuaegade muudatus

Lääneranna Vallavalitsus annab teada, et alates 2020. aasta jaanuarist muutuvad Lihula vallamaja ja Hanila, Koonga ning Varbla teeninduskeskuste esmaspäevased külastajate vastuvõtuajad.

Lääneranna Vallavalitsuse Lihula vallamaja ning Hanila, Koonga ja Varbla teeninduskeskused on 31. detsembril suletud.

Vallavalitsus 31. detsembril suletud

Lääneranna Vallavalitsuse Lihula vallamaja ning Hanila, Koonga ja Varbla teeninduskeskused on 31. detsembril suletud.

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 18. detsembril 2019. a algusega kell 14:00 Massu mõisas.

Lääneranna Vallavolikogu istung 18. detsembril 2019

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 18. detsembril 2019. a algusega kell 14:00 Massu mõisas.

Seoses EMKF meetme 3.3 "kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" 2020 aasta taotlusvooru (taotluste esitamisaeg 27.01-07.02.2020) väljakuulutamisega korraldab MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 13. jaanuaril 2020 algusega kell 14.00 Haapsalu kultuurikeskuse rõdusaalis...

Rannakalanduse toetusmeetme infopäev

Seoses EMKF meetme 3.3 "kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" 2020 aasta taotlusvooru (taotluste esitamisaeg 27.01-07.02.2020) väljakuulutamisega korraldab MTÜ Läänemaa...

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 9. detsembril 2019. aastal algusega kell 16.30 Kõmsi Rahvamajas (Keskuse tee 3, Kõmsi küla).

Lääneranna Noortevolikogu koosolek 9. detsembril 2019

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 9. detsembril 2019. aastal algusega kell 16.30 Kõmsi Rahvamajas (Keskuse tee 3, Kõmsi küla).

Lääneranna Vallavalitsus teatab, et Keskkonnaamet edastas 11.11.2019. a Lääneranna Vallavalitsusele Kivikandur OÜ poolt 05.11.2019 esitatud vee-erikasutuse keskkonnaloa muutmise taotluse.

Teade keskkonnaloa taotluse saamise kohta

Lääneranna Vallavalitsus teatab, et Keskkonnaamet edastas 11.11.2019. a Lääneranna Vallavalitsusele Kivikandur OÜ poolt 05.11.2019 esitatud vee-erikasutuse keskkonnaloa muutmise taotluse.

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 14. novembril 2019. a algusega kell 14:00 Lihula Kultuurimajas.

Lääneranna Vallavolikogu istung 14. novembril 2019

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 14. novembril 2019. a algusega kell 14:00 Lihula Kultuurimajas.

Lääneranna Vallavalitsus müüb suulise enampakkumise korras korteriomandi Jaama 53-7, Lihula linn, Lääneranna vald Pärnu maakond.

Korteriomandi enampakkumise teade

Lääneranna Vallavalitsus müüb suulise enampakkumise korras korteriomandi Jaama 53-7, Lihula linn, Lääneranna vald Pärnu maakond.

Näitan: 16-30
Elemente lehe kohta 15
of 15