Lääneranna valla uudised ja teated

Euroopa Komisjoni statistikateenistuse Eurostati tellimusel viib eraettevõte Vides Eksperti läbi uuringu maakatte ja maakasutuse olukorra ja muutuste kohta Balti riikides. Uuring toimub 2018. aasta maist oktoobrini.

Uuring LUCAS 2018: maakasutuse ja maakatte testalade statistiline uuring

Euroopa Komisjoni statistikateenistuse Eurostati tellimusel viib eraettevõte Vides Eksperti läbi uuringu maakatte ja maakasutuse olukorra ja muutuste kohta Balti riikides. Uuring toimub 2018. aasta maist oktoobrini.

Keskkonnaamet teatab Tarva dolokivikarjääri laiendamise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

Tarva dolokivikarjääri laiendamise KMH aruande avalikustamise teade

Keskkonnaamet teatab Tarva dolokivikarjääri laiendamise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. mail 2018. a kell 14:00 Lihula Kultuurimajas, aadressil Tallinna mnt 1a.

Lääneranna Vallavolikogu istung 17. mail 2018

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. mail 2018. a kell 14:00 Lihula Kultuurimajas, aadressil Tallinna mnt 1a.

Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab 22. mail 2018 metsamaa kinnistute avaliku kirjaliku enampakkumise, mis hõlmab ka Lääneranna valla territooriumil asuvaid kinnisasju.

Metsamaa kinnistute avalik kirjalik enampakkumine

Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab 22. mail 2018 metsamaa kinnistute avaliku kirjaliku enampakkumise, mis hõlmab ka Lääneranna valla territooriumil asuvaid kinnisasju.

Kodutoetuse taotluste vastuvõtt avatakse 07.05.2018. Taotluste esitamise tähtaeg on 11.06.2018. Kodutoetus aitab lasterikastel peredel parandada oma elamistingimusi.

Kodutoetuse taotlemise võimalus lasterikastele peredele

Kodutoetuse taotluste vastuvõtt avatakse 07.05.2018. Taotluste esitamise tähtaeg on 11.06.2018. Kodutoetus aitab lasterikastel peredel parandada oma elamistingimusi.

Päästeamet viib 7.-11. maini läbi kontrollkampaaniat, mille eesmärgiks on kontrollida korteriühistute tuleohutust ja evakuatsiooniteede läbitavust. Iga piirkonna inspektorid valivad kontrollitavad majad ise välja ja võtavad ühistutega eelnevalt ühendust. Tegemist on Päästeameti sellel...

Päästeameti inspektorid kontrollivad kortermajade tuleohutust

Päästeamet viib 7.-11. maini läbi kontrollkampaaniat, mille eesmärgiks on kontrollida korteriühistute tuleohutust ja evakuatsiooniteede läbitavust. Iga piirkonna inspektorid valivad...

Lääneranna Vallavalitsus lõpetas 06.04.2018.a korraldusega nr 203 Salumetsa kinnistu detailplaneeringu koostamise.

Salumetsa kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Lääneranna Vallavalitsus lõpetas 06.04.2018.a korraldusega nr 203 Salumetsa kinnistu detailplaneeringu koostamise.

Lääneranna Vallavalitsus lõpetas 06.04.2018.a korraldusega nr 202 Kivisilla kinnistu detailplaneeringu koostamise.

Kivisilla kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Lääneranna Vallavalitsus lõpetas 06.04.2018.a korraldusega nr 202 Kivisilla kinnistu detailplaneeringu koostamise.

Lääneranna Vallavalitsus lõpetas 06.04.2018.a korraldusega nr 201 Loojangu kinnistu detailplaneeringu koostamise.

Loojangu kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Lääneranna Vallavalitsus lõpetas 06.04.2018.a korraldusega nr 201 Loojangu kinnistu detailplaneeringu koostamise.

Rahandusministeerium avaldas Eesti merealaplaneeringu lähteseisukohad ja mõjude hindamise väljatöötamiskavatsuse. Erinevate ametiasutuste, huvigruppide ja omavalitsuste arvamusi ning seisukohti oodatakse mai keskpaigaks.

Avaldati merealaplaneeringu lähteseisukohad

Rahandusministeerium avaldas Eesti merealaplaneeringu lähteseisukohad ja mõjude hindamise väljatöötamiskavatsuse. Erinevate ametiasutuste, huvigruppide ja omavalitsuste arvamusi ning seisukohti oodatakse mai keskpaigaks.

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 08.05.2018.

Riigivara võõrandamine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 08.05.2018.

Alates 01.06.2018 hakkab Hanila ja Lihula piirkonnas olmejäätmete vedu teostama Ragn-Sells AS.

Jäätmevedaja vahetumine Hanila ja Lihula piirkonnas

Alates 01.06.2018 hakkab Hanila ja Lihula piirkonnas olmejäätmete vedu teostama Ragn-Sells AS.

Päästeamet: Alates tänasest algas Eestis tuleohtlik aeg.

Alates 19. aprillist algas Eestis tuleohtlik aeg

Päästeamet: Alates tänasest algas Eestis tuleohtlik aeg.

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 03.05.2018.

Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 03.05.2018.

Riigimetsa Majandamise Keskus kavandab Kõima rabas Lavassaare looduskaitsealal endise Kõima turbavõtmise ala veerežiimi taastamistöid.

Kõima jääksoo veerežiimi taastamistööd

Riigimetsa Majandamise Keskus kavandab Kõima rabas Lavassaare looduskaitsealal endise Kõima turbavõtmise ala veerežiimi taastamistöid.

Näitan: 196-210
Elemente lehe kohta 15
of 18