Lääneranna valla uudised ja teated

Lääneranna Vallavalitsus otsib avaliku konkursi korras Lihula Lasteaia direktorit.

Töökuulutus

Lääneranna Vallavalitsus otsib avaliku konkursi korras Lihula Lasteaia direktorit.

OÜ Lihula Soojus teatab soojusenergia piirhinna ja  müügihinna muutusest Lihula linna kaugküttevõrgus alates novembrist 2022. Hinna muutus on tingitud soojusenergia tootmiseks kasutatava kütuse (hein, hakkpuit) ja elektri hinnatõusust. Konkurentsiameti 12.10.2022 otsusega nr...

Alates 15. novembrist 2022 kehtib Lihula kaugküttepiirkonnas uus soojuse piirhind ja müügihind

OÜ Lihula Soojus teatab soojusenergia piirhinna ja  müügihinna muutusest Lihula linna kaugküttevõrgus alates novembrist 2022. Hinna muutus on tingitud soojusenergia tootmiseks kasutatava...

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 13. oktoobril 2022. a algusega kell 14.00 Lihula vallamaja III korruse saalis.

Lääneranna Vallavolikogu istung 13. oktoobril 2022

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 13. oktoobril 2022. a algusega kell 14.00 Lihula vallamaja III korruse saalis.

Lääneranna Vallavalitsus müüb korteriomandi.

Korteriomandi müük

Lääneranna Vallavalitsus müüb korteriomandi.

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 3. oktoobril 2022. aastal algusega kell 16.30 Lääneranna Noortekeskuses.

Lääneranna Noortevolikogu koosolek 3. oktoobril 2022

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 3. oktoobril 2022. aastal algusega kell 16.30 Lääneranna Noortekeskuses.

Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lõike 7 alusel, et algatas 07.09.2022 korraldusega nr 562 Lihula linnas asuva Penijõe tee 1a (katastritunnus 41101:001:0893) maaüksuse detailplaneeringu. Planeeritava ala suurus on 5,7 ha, sihtotstarve 100% maatulundusmaa....

Lihula Penijõe tee 1a maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lõike 7 alusel, et algatas 07.09.2022 korraldusega nr 562 Lihula linnas asuva Penijõe tee 1a (katastritunnus 41101:001:0893) maaüksuse...

Lääneranna Vallavalitsus suunab 19.09.-03.10.2022 avalikustamisele Varbla Kooli arengukava aastateks 2022-2027.

Varbla Kooli arengukava avalikustamine

Lääneranna Vallavalitsus suunab 19.09.-03.10.2022 avalikustamisele Varbla Kooli arengukava aastateks 2022-2027.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Utilitas Wind OÜ poolt kavandatud Saare-Liivi meretuulepargi keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikustamisest ja avaliku arutelu toimumisest. Saare-Liivi meretuulepargi KMH programmiga saab tutvuda avaliku väljapaneku...

Saare-Liivi meretuulepargi KMH programmi avalik väljapanek

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Utilitas Wind OÜ poolt kavandatud Saare-Liivi meretuulepargi keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikustamisest ja avaliku arutelu...

Lääne-Nigula Vallavalitsus müüb Irta külas korteriomandi kirjaliku enampakkumise teel.

Korteriomandi müük kirjaliku enampakkumise teel

Lääne-Nigula Vallavalitsus müüb Irta külas korteriomandi kirjaliku enampakkumise teel.

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 8. septembril 2022. a algusega kell 10.00 Lihula vallamaja III korruse saalis.

Lääneranna Vallavolikogu istung 8. septembril 2022

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 8. septembril 2022. a algusega kell 10.00 Lihula vallamaja III korruse saalis.

Alates 1. septembrist 2022 on taasavatud Lihula jäätmejaam.

Lihula jäätmejaam avatud

Alates 1. septembrist 2022 on taasavatud Lihula jäätmejaam.

Alates 1. septembrist käivitub perelepitusteenus riiklikul tasandil ning seda hakkab pakkuma sotsiaalkindlustusamet. Teenus on lapsevanematele tasuta.

Riiklik perelepitusteenus

Alates 1. septembrist käivitub perelepitusteenus riiklikul tasandil ning seda hakkab pakkuma sotsiaalkindlustusamet. Teenus on lapsevanematele tasuta.

Eesti Töötukassa Pärnumaa osakond korraldab taas Pärnumaa värbamispäeva, mis toimub 08.09.2022 kell 11.00-13.00 Pärnu Keskraamatukogus (Akadeemia 3, Pärnu).

Pärnumaa värbamispäev 08.09.2022

Eesti Töötukassa Pärnumaa osakond korraldab taas Pärnumaa värbamispäeva, mis toimub 08.09.2022 kell 11.00-13.00 Pärnu Keskraamatukogus (Akadeemia 3, Pärnu).

Lääneranna Vallavalitsus teatab, et Lihula jäätmejaam läheb alates 15. augustist 2022 uuenduskuurile.

Lihula jäätmejaam 15.08-31.08.2022 suletud

Lääneranna Vallavalitsus teatab, et Lihula jäätmejaam läheb alates 15. augustist 2022 uuenduskuurile.

Lääneranna Vallavalitsus teatab, et on võtnud peremehetu ehitisena arvele küüni ehitisregistri koodiga 121387332.

Peremehetu ehitise arvele võtmise teade

Lääneranna Vallavalitsus teatab, et on võtnud peremehetu ehitisena arvele küüni ehitisregistri koodiga 121387332.

Näitan: 16-30
Elemente lehe kohta 15
of 37