Lääneranna valla uudised ja teated

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 15. juunil 2022. aastal algusega kell 14.00 Lääneranna vallamajas.

Lääneranna Noortevolikogu koosolek 15. juunil 2022

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 15. juunil 2022. aastal algusega kell 14.00 Lääneranna vallamajas.

Lääneranna Vallavalitsuse majandusosakond teavitab, et seoses tehniliste probleemidega uuenenud ehitisregistris ning sealse puuduliku infoga, on taotluste menetlemine ja lubade väljastamine ajutiselt peatunud.

Ehitisregistri uuenemine ja taotluste menetlemine

Lääneranna Vallavalitsuse majandusosakond teavitab, et seoses tehniliste probleemidega uuenenud ehitisregistris ning sealse puuduliku infoga, on taotluste menetlemine ja lubade väljastamine ajutiselt peatunud.

Põllumajandus- ja Toiduamet viib 27.08.2022 läbi lemmikloomade vaktsineerimise kampaania Lääneranna vallas ning Pärnu linna Tõstamaa ja Audru osavaldades.

Lemmikloomade vaktsineerimise kampaania

Põllumajandus- ja Toiduamet viib 27.08.2022 läbi lemmikloomade vaktsineerimise kampaania Lääneranna vallas ning Pärnu linna Tõstamaa ja Audru osavaldades.

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 9. juunil 2022. a algusega kell 14.00 Lihula vallamaja III korruse saalis aadressil Jaama tänav 1 Lihula linn.

Lääneranna Vallavolikogu istung 9. juunil 2022

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 9. juunil 2022. a algusega kell 14.00 Lihula vallamaja III korruse saalis aadressil Jaama tänav 1 Lihula linn.

Lääneranna Vallavalitsus annab teada, et on valminud eelnõu Rannakülas asuvale sadamale kohanime määramiseks.

Kohanime määramise eelnõu

Lääneranna Vallavalitsus annab teada, et on valminud eelnõu Rannakülas asuvale sadamale kohanime määramiseks.

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu ootab ettevõtjaid, kohalikke omavalitsusi ja MTÜ'de esindajaid Pärnu Lahe Partnerluskogu kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamise arutelule.

Pärnu Lahe Partnerluskogu strateegia 2023–2027 piirkondlikud arutelud

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu ootab ettevõtjaid, kohalikke omavalitsusi ja MTÜ'de esindajaid Pärnu Lahe Partnerluskogu kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamise arutelule.

Lihula postipunkt on 21. juuni - 9. juuli 2022 suletud.

Lihula postipunkt suletud

Lihula postipunkt on 21. juuni - 9. juuli 2022 suletud.

Lääneranna Vallavolikogu on kehtestanud valla erateedele kruusa eraldamise korra, mille eesmärk on toetada erateede omanikke teede seisukorra parandamisel. 2022. aastal on valla eelarves planeeritud toetusteks 10 tuhat eurot.

Lääneranna valla erateedele kruusa eraldamise toetus

Lääneranna Vallavolikogu on kehtestanud valla erateedele kruusa eraldamise korra, mille eesmärk on toetada erateede omanikke teede seisukorra parandamisel. 2022. aastal on valla eelarves planeeritud toetusteks 10 tuhat eurot.

Lääneranna Vallavalitsus korraldab avalikud kirjalikud enampakkumised ruumide rentimiseks Varblas.

Enampakkumine Varblas ruumide rentimiseks

Lääneranna Vallavalitsus korraldab avalikud kirjalikud enampakkumised ruumide rentimiseks Varblas.

Lääneranna Vallavalitsus teatab, et Lääneranna Vallavolikogu tunnistas 12. mai 2022 otsusega nr 43 kehtetuks Lihula Vallavalitsuse 03.05.2016 korraldusega nr 174 kehtestatud Kirbla küla Kooli kinnistu detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks oli Kooli kinnistul asuvate endise Kasari kooli...

Kirbla küla Kooli kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Lääneranna Vallavalitsus teatab, et Lääneranna Vallavolikogu tunnistas 12. mai 2022 otsusega nr 43 kehtetuks Lihula Vallavalitsuse 03.05.2016 korraldusega nr 174 kehtestatud Kirbla küla Kooli...

Lääneranna Vallavalitsus müüb kinnistud ja korteriomandi.

Müügikuulutused

Lääneranna Vallavalitsus müüb kinnistud ja korteriomandi.

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 16. mail 2022. aastal algusega kell 16.00 Lääneranna vallamajas (Jaama tn 1, Lihula linn).

Lääneranna Noortevolikogu koosolek 16. mail 2022

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 16. mail 2022. aastal algusega kell 16.00 Lääneranna vallamajas (Jaama tn 1, Lihula linn).

Lääneranna Vallavalitsus müüb hoonestatud kinnistu Kirbla külas.

Kinnistu müügi kuulutus

Lääneranna Vallavalitsus müüb hoonestatud kinnistu Kirbla külas.

Alates 18.05.2022 teostatakse kruusateede remonttöid Lääneranna valda jäävatel riigiteedel.

Kruusateede remonttööd riigiteedel

Alates 18.05.2022 teostatakse kruusateede remonttöid Lääneranna valda jäävatel riigiteedel.

Keskkonnaministeerium teatab Eesti merestrateegia meetmekava 2022-2027 uute meetmete avalikustamisest 11.–25.05.2022. Keskkonnaminister algatas 15.09.2021 käskkirjaga nr 1-2/21/390 „Eesti merestrateegia meetmekava 2022-2027" koostamise ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise....

Eesti merestrateegia meetmekava 2022-2027 uute meetmete avalik väljapanek

Keskkonnaministeerium teatab Eesti merestrateegia meetmekava 2022-2027 uute meetmete avalikustamisest 11.–25.05.2022. Keskkonnaminister algatas 15.09.2021 käskkirjaga nr 1-2/21/390 „Eesti...

Näitan: 16-30
Elemente lehe kohta 15
of 35