Lääneranna valla uudised ja teated

Vaktsineerimisvõimalused Lääneranna vallas.

Vaktsineerimine Lääneranna vallas

Vaktsineerimisvõimalused Lääneranna vallas.

Kaitseliidu Lääne maleva Lihula üksikkompanii korraldab ajavahemikul 25. - 26. september 2021 patrullvõistluse "Sügistorm 2021".

Kaitseliidu patrullvõistlus Sügistorm 2021

Kaitseliidu Lääne maleva Lihula üksikkompanii korraldab ajavahemikul 25. - 26. september 2021 patrullvõistluse "Sügistorm 2021".

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 7. augustil 2021. aastal algusega kell 17.00 elektroonilises keskkonnas.

Lääneranna Noortevolikogu koosolek 7. augustil 2021

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 7. augustil 2021. aastal algusega kell 17.00 elektroonilises keskkonnas.

Lääneranna Vallavalitsus annab teada, et on valminud eelnõu bussipeatusele kohanime määramiseks.

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine

Lääneranna Vallavalitsus annab teada, et on valminud eelnõu bussipeatusele kohanime määramiseks.

Keskkonnamet teatab, et on võtnud menetlusse Lõpe Agro OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV.PM-141805 muutmise taotluse. Ettevõte taotleb keskkonnaluba saasteainete viimiseks paiksest heiteallikast välisõhku ja tema käitis asub aadressil Viljakuivati, Rabavere küla , Lääneranna vald, Pärnu maakond...

Keskkonnaloa muutmise taotluse menetlus (Lõpe Agro OÜ)

Keskkonnamet teatab, et on võtnud menetlusse Lõpe Agro OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV.PM-141805 muutmise taotluse. Ettevõte taotleb keskkonnaluba saasteainete viimiseks paiksest heiteallikast välisõhku...

Lääneranna Vallavolikogu aseesimees on kokku kutsunud volikogu istungi 5. augustil 2021. aastal kell 14.00 Lääneranna Vallamaja III korruse saalis.

Lääneranna Vallavolikogu istung 5. augustil 2021

Lääneranna Vallavolikogu aseesimees on kokku kutsunud volikogu istungi 5. augustil 2021. aastal kell 14.00 Lääneranna Vallamaja III korruse saalis.

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 12. augustil 2021. a algusega kell 14.00 Lihula vallamaja III korruse saalis.

Lääneranna Vallavolikogu istung 12. augustil 2021

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 12. augustil 2021. a algusega kell 14.00 Lihula vallamaja III korruse saalis.

21. juulist 2021. a kuulutati tuleohtlik aeg välja ka Pärnumaal.

Tuleohtlik aeg

21. juulist 2021. a kuulutati tuleohtlik aeg välja ka Pärnumaal.

22. juulil 2021. a toimuma pidanud Lääneranna Vallavolikogu erakorraline istung lükkub edasi.

Lääneranna Vallavolikogu 22. juuli 2021. a istung lükkub edasi

22. juulil 2021. a toimuma pidanud Lääneranna Vallavolikogu erakorraline istung lükkub edasi.

Lääneranna Vallavolikogu erakorraline istung toimub neljapäeval, 22. juulil 2021. a kell 14.00 Lihula vallamaja III korruse saalis.

Lääneranna Vallavolikogu istung 22. juulil 2021

Lääneranna Vallavolikogu erakorraline istung toimub neljapäeval, 22. juulil 2021. a kell 14.00 Lihula vallamaja III korruse saalis.

Lääneranna valla valimiskomisjoni asukohaks on Lääneranna Vallavalitsuse hoone aadressiga Jaama tn 1, Lihula linn.

Lääneranna valla valimiskomisjoni asukoht ja tööaeg

Lääneranna valla valimiskomisjoni asukohaks on Lääneranna Vallavalitsuse hoone aadressiga Jaama tn 1, Lihula linn.

Lääneranna Vallavalitsus suunab avalikustamisele 19.07- 05.08.2021 Lihula Gümnaasiumi arengukava aastateks 2021-2026.

Lihula Gümnaasiumi arengukava 2021-2026 avalikustamine

Lääneranna Vallavalitsus suunab avalikustamisele 19.07- 05.08.2021 Lihula Gümnaasiumi arengukava aastateks 2021-2026.

Rahandusministeerium teatab, et Suure väina püsiühenduse ja selle toimimiseks vajaliku taristu riigi eriplaneeringu ning mõjude hindamise, sh keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse eelnõu avalik väljapanek toimub 12. juuli 2021 – 10. september 2021 . Materjalid tehakse...

Suure väina püsiühenduse riigi eriplaneeringu lähteseisukohtade eelnõu avalik väljapanek

Rahandusministeerium teatab, et Suure väina püsiühenduse ja selle toimimiseks vajaliku taristu riigi eriplaneeringu ning mõjude hindamise, sh keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise...

Lääneranna Vallavolikogu 10.06.2021 otsusega nr 272 võeti vastu Hõbesalu küla Sadamakalda, Sadamasalu, Kadakatuka ja Männituka kinnistute detailplaneering.

Sadamakalda, Sadamasalu, Kadakatuka ja Männituka kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine

Lääneranna Vallavolikogu 10.06.2021 otsusega nr 272 võeti vastu Hõbesalu küla Sadamakalda, Sadamasalu, Kadakatuka ja Männituka kinnistute detailplaneering.

Lääneranna Vallavolikogu 10.06.2021 otsusega nr 271 algatati detailplaneering ja kinnitati lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Matsi külas Matsi ja Maria kinnistutele.

Matsi ja Maria kinnistutele detailplaneeringu koostamise algatamine

Lääneranna Vallavolikogu 10.06.2021 otsusega nr 271 algatati detailplaneering ja kinnitati lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Matsi külas Matsi ja Maria kinnistutele.

Näitan: 16-30
Elemente lehe kohta 15
of 27