Lääneranna valla uudised ja teated

Lääneranna Vallavalitsus korraldab Lääneranna Vallavolikogu 24.03.2022 otsusega nr 38 algatatud Virtsu aleviku Tallinna mnt 31 maaüksuse detailplaneeringu eelnõu (eskiisi) avaliku väljapaneku. Planeeritava ala suurus on 8,57 ha ja see hõlmab tootmismaa sihtotstarbega Tallinna mnt 31...

Virtsu Tallinna mnt 31 maaüksuse detailplaneeringu eelnõu (eskiisi) avalik väljapanek

Lääneranna Vallavalitsus korraldab Lääneranna Vallavolikogu 24.03.2022 otsusega nr 38 algatatud Virtsu aleviku Tallinna mnt 31 maaüksuse detailplaneeringu eelnõu (eskiisi) avaliku väljapaneku. ...

Lääneranna Vallavalitsus otsib tugiisikut, kelle tööülesandeks on lapse toetamine õpingute ajal Virtsu lasteaias.

Töökuulutus

Lääneranna Vallavalitsus otsib tugiisikut, kelle tööülesandeks on lapse toetamine õpingute ajal Virtsu lasteaias.

Lääneranna Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 12 lõike 1 alusel. Lääneranna Vallavalitsus otsustajana teatab, et on algatanud 18.10.2023 korraldusega nr 547 Virtsu sadama sadamakai ja kaldarambi rekonstrueerimise,...

Keskkonnamõju hindamise algatamise teade (Virtsu sadam)

Lääneranna Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 12 lõike 1 alusel. Lääneranna Vallavalitsus otsustajana teatab, et on...

Lääneranna Vallavalitsus kuulutab välja konkursi keskkonnaspetsialisti ametikohale. Ametikoha põhieesmärgiks on tagada keskkonnaalase tegevuse korraldamine Lääneranna valla territooriumil. Kandideerimise tähtaeg on 03.11.2023. Töökuulutus ja kandideerimise info on avaldatud Eesti...

Töökuulutus

Lääneranna Vallavalitsus kuulutab välja konkursi keskkonnaspetsialisti ametikohale. Ametikoha põhieesmärgiks on tagada keskkonnaalase tegevuse korraldamine Lääneranna valla territooriumil. ...

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 26. oktoobril 2023. a algusega kell 10.00 Lihula vallamaja III korruse saalis.

Lääneranna Vallavolikogu istung 26. oktoobril 2023

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 26. oktoobril 2023. a algusega kell 10.00 Lihula vallamaja III korruse saalis.

Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lg 7 alusel, et võttis 11.10.2023 korraldusega nr 537 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Mereäärse küla Kopli maaüksuse (katastritunnus 86301:004:0481, pindala 7,01 ha, sihtotstarve 100% maatulundusmaa) detailplaneeringu....

Mereäärse küla Kopli maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lg 7 alusel, et võttis 11.10.2023 korraldusega nr 537 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Mereäärse küla Kopli maaüksuse...

Lääneranna Vallavalitsus otsib hambaraviteenuse pakkujat.

Otsime hambaraviteenuse pakkujat

Lääneranna Vallavalitsus otsib hambaraviteenuse pakkujat.

Lääneranna Vallavalitsus kuulutab välja konkursi koolide ja lasteaedade (Koonga, Kõmsi, Virtsu) eripedagoogi-logopeedi töökohale.

Töökuulutus

Lääneranna Vallavalitsus kuulutab välja konkursi koolide ja lasteaedade (Koonga, Kõmsi, Virtsu) eripedagoogi-logopeedi töökohale.

Keskkonnaamet annab teada, et on võtnud menetlusse OÜ Forek poolt 05.09.2023 esitatud Suurekivi uuringuruumi geoloogilise uuringu loa muutmise taotluse.

Geoloogilise uuringu loa muutmise taotluse teade (OÜ Forek)

Keskkonnaamet annab teada, et on võtnud menetlusse OÜ Forek poolt 05.09.2023 esitatud Suurekivi uuringuruumi geoloogilise uuringu loa muutmise taotluse.

Lääneranna Vallavalitsus kuulutab välja konkursi haridusspetsialisti ametikohale

Töökuulutus

Lääneranna Vallavalitsus kuulutab välja konkursi haridusspetsialisti ametikohale

Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lõike 7 alusel, et algatas 26.09.2023 korraldusega nr 513 Virtsu Tallinna mnt 14 detailplaneeringu. 0,85 ha suurune planeeringuala hõlmab Virtsu aleviku Tallinna mnt 14 (sihtotstarve 100% tootmismaa) katastriüksust. Tallinna mnt 14...

Virtsu Tallinna mnt 14 detailplaneeringu algatamine

Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lõike 7 alusel, et algatas 26.09.2023 korraldusega nr 513 Virtsu Tallinna mnt 14 detailplaneeringu. 0,85 ha suurune planeeringuala hõlmab...

Tänavu toimus Matsalu Loodusfilmide Festival juba 20. korda 21. septembrist 2. oktoobrini Lihulas ja üle Eesti. Selleks tuli korraldajatel üle vaadata enam kui 1000 filmi.

MAFFi juubeliaastal kandideeris festivalile üle 1000 filmi

Tänavu toimus Matsalu Loodusfilmide Festival juba 20. korda 21. septembrist 2. oktoobrini Lihulas ja üle Eesti. Selleks tuli korraldajatel üle vaadata enam kui 1000 filmi.

27.09.2023 toimunud Lääneranna valla haridusvõrgu korrastamise pressikonverentsi saab täies ulatuses järelkuulata YouTube keskkonnas.

Lääneranna valla haridusvõrgu pressikonverentsi järelkuulamine

27.09.2023 toimunud Lääneranna valla haridusvõrgu korrastamise pressikonverentsi saab täies ulatuses järelkuulata YouTube keskkonnas.

Lääneranna Vallavalitsus annab teada, et 02.10.2023 alustatakse Koonga ümbersõidutee ehitusega.

Koonga ümbersõidutee ehitamine

Lääneranna Vallavalitsus annab teada, et 02.10.2023 alustatakse Koonga ümbersõidutee ehitusega.

OÜ Lihula Soojus teatab soojusenergia piirhinna ja müügihinna muutusest Lihula linna kaugküttevõrgus alates 1. novembrist 2023.

Alates 1. novembrist 2023 kehtib Lihula kaugküttepiirkonnas uus soojuse piirhind ja müügihind

OÜ Lihula Soojus teatab soojusenergia piirhinna ja müügihinna muutusest Lihula linna kaugküttevõrgus alates 1. novembrist 2023.

Näitan: 16-30
Elemente lehe kohta15
of 47