Lääneranna valla uudised ja teated

15. augustil 2020 saab Lääneranna valla territooriumi erinevais paigus ära anda eterniidijäätmeid. Eterniiti võetakse vastu ainult eraisikutelt. Eterniidijäätmete äraandmiseks on vaja eelnevalt registreeruda 17. juuliks 2020 või mahu täitumiseni.

Eterniidi kogumisringile eelregistreerumine

15. augustil 2020 saab Lääneranna valla territooriumi erinevais paigus ära anda eterniidijäätmeid. Eterniiti võetakse vastu ainult eraisikutelt. Eterniidijäätmete äraandmiseks on vaja eelnevalt registreeruda 17. juuliks 2020 või mahu täitumiseni.

18. juulil 2020 toimub Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetuse abil Lääneranna vallas jäätmete kogumisring, kus saab tasuta üle anda kodumajapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid.

Ohtlike jäätmete kogumisring toimub 18. juulil

18. juulil 2020 toimub Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetuse abil Lääneranna vallas jäätmete kogumisring, kus saab tasuta üle anda kodumajapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid.

Lääneranna vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Keemu külas, Laine kinnistule abihoone (saun-külalistemaja) püstitamiseks vajaliku ehitusprojekti koostamiseks.

Laine kinnistu projekteerimistingimuste avalik menetlus

Lääneranna vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Keemu külas, Laine kinnistule abihoone (saun-külalistemaja) püstitamiseks vajaliku ehitusprojekti koostamiseks.

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 9. juunil 2020. aastal algusega kell 15.00 Lihula Noortemajas.

Lääneranna Noortevolikogu koosolek 9. juunil 2020

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 9. juunil 2020. aastal algusega kell 15.00 Lihula Noortemajas.

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 11. juunil 2020. a algusega kell 14.00 Koonga Koolis (aadressil Valla/4, Koonga küla).

Lääneranna Vallavolikogu istung 11. juunil 2020

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 11. juunil 2020. a algusega kell 14.00 Koonga Koolis (aadressil Valla/4, Koonga küla).

Sotsiaaltransporti Pärnu linnas ja maakonnas korraldab 2020. aasta juunikuust alates Pärnumaa Ühistranspordikeskus (PÜTK).

Sotsiaaltranspordi korraldus läks üle Pärnumaa Ühistranspordikeskusele

Sotsiaaltransporti Pärnu linnas ja maakonnas korraldab 2020. aasta juunikuust alates Pärnumaa Ühistranspordikeskus (PÜTK).

Consultare OÜ koostas Matsalu Rahvuspargi ja Kasari jõe lähialade kasutuse uuringu.

Matsalu rahvuspargi ja Kasari jõe lähialade kasutuse uuringu tutvustus ja arutelu

Consultare OÜ koostas Matsalu Rahvuspargi ja Kasari jõe lähialade kasutuse uuringu.

Lääneranna Vallavalitsus müüb korteriomandeid Lääneranna vallas.

Korteriomandite müük

Lääneranna Vallavalitsus müüb korteriomandeid Lääneranna vallas.

Alates 10.06.2020 alustab Verston Ehitus OÜ T-16187 Kõmsi-Mõisaküla-Salevere lõigul km 9,48-14,17 ja T-16190 Ridase-Saastna lõigul km 0,13-8,50 tolmuvaba teekatte ehitust.

Teede ehituse teated

Alates 10.06.2020 alustab Verston Ehitus OÜ T-16187 Kõmsi-Mõisaküla-Salevere lõigul km 9,48-14,17 ja T-16190 Ridase-Saastna lõigul km 0,13-8,50 tolmuvaba teekatte ehitust.

Käesoleval aastal pöörab Põllumajandusamet taimekaitse vallas inimeste tähelepanu teadlikule teavitamisele rikkumistest taimekaitsetöödel. Eesmärgiks teadlikkuse tõstmine, et väheneksid alusetud kaebused, aga samas jõuaksid kõik rikkumised Põllumajandusametini.

Mõista taimekaitsetöid. Teavita, teadlikult

Käesoleval aastal pöörab Põllumajandusamet taimekaitse vallas inimeste tähelepanu teadlikule teavitamisele rikkumistest taimekaitsetöödel. Eesmärgiks teadlikkuse tõstmine, et väheneksid alusetud kaebused, aga samas jõuaksid kõik rikkumised Põllumajandusametini.

Lääneranna Vallavalitsus müüb kasutatud jahipüsse.

Müügikuulutus

Lääneranna Vallavalitsus müüb kasutatud jahipüsse.

Ehitusspetsialisti ametikoha põhieesmärk on ehitusalase tegevuse korraldamine ja järelevalve Lääneranna vallas.   Peamised ülesanded:   ehitisregistri pidamine, ehitiste ehitus- ja kasutuslubade menetlemine ning väljastamine, ehitiste ehitus- ja...

Tööpakkumine ehitusspetsialistile

Ehitusspetsialisti ametikoha põhieesmärk on ehitusalase tegevuse korraldamine ja järelevalve Lääneranna vallas.   Peamised ülesanded:   ehitisregistri pidamine, ...

Lääneranna Vallavolikogu 14.05.2020 otsusega nr 197 algatati Lääneranna valla maa-alal kohaliku omavalitsuse eriplaneering ning keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Eriplaneeringu algatamise teade

Lääneranna Vallavolikogu 14.05.2020 otsusega nr 197 algatati Lääneranna valla maa-alal kohaliku omavalitsuse eriplaneering ning keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Lääneranna Vallavalitsus teatab, et on valminud „Lääneranna valla jäätmekava 2020–2025“ eelnõu, mille avalik arutelu toimub 3. juunil algusega kell 14.00 Lääneranna vallamajas (Jaama 1, Lihula linn).

Lääneranna valla jäätmekava 2020-2025 eelnõu avalik arutelu

Lääneranna Vallavalitsus teatab, et on valminud „Lääneranna valla jäätmekava 2020–2025“ eelnõu, mille avalik arutelu toimub 3. juunil algusega kell 14.00 Lääneranna vallamajas (Jaama 1, Lihula linn).

Lääneranna Vallavalitsus müüb hoonestatud kinnistuid ja korteriomandit Lääneranna vallas.

Vallavara müük

Lääneranna Vallavalitsus müüb hoonestatud kinnistuid ja korteriomandit Lääneranna vallas.

Näitan: 31-45
Elemente lehe kohta 15
of 19