Lääneranna valla uudised ja teated

Lääneranna Vallavalitsus müüb suulise enampakkumise korras kaks korteriomandit Lihula linnas.

Vallavara võõrandamise enampakkumise teated

Lääneranna Vallavalitsus müüb suulise enampakkumise korras kaks korteriomandit Lihula linnas.

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. oktoobril 2019. a algusega kell 14:00 Lihula Kultuurimajas.

Lääneranna Vallavolikogu istung 17. oktoobril 2019

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. oktoobril 2019. a algusega kell 14:00 Lihula Kultuurimajas.

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub pühapäeval, 13. oktoobril 2019. aastal algusega kell 17.00 Lihula Noortemajas (Penijõe tee 2, Lihula linn).

Lääneranna Noortevolikogu koosolek 13. oktoobril 2019

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub pühapäeval, 13. oktoobril 2019. aastal algusega kell 17.00 Lihula Noortemajas (Penijõe tee 2, Lihula linn).

Lääneranna Vallavalitsus teatab kahe detailplaneeringu koostamise lõpetamisest.  Matsi küla Haavasalu kinnistu detailplaneering algatati 25.08.2004.a otsusega nr 40 ning planeeringu eesmärgiks oli kinnistu ehitusõiguse ja hoonestusprintsiipide määramine, paadilautri ja...

Matsi küla Haavasalu ja Raespa küla Arno kinnistu detailplaneeringute menetluse lõpetamine

Lääneranna Vallavalitsus teatab kahe detailplaneeringu koostamise lõpetamisest.  Matsi küla Haavasalu kinnistu detailplaneering algatati 25.08.2004.a otsusega nr 40 ning...

Männimäe kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 21.10–19.11.2019. a ning avalik arutelu 20.11.2019 kell 16.00 Varbla teeninduskeskuses.

Haapsi küla Männimäe kinnistu eelnõu (eskiisi) avalik väljapanek ja avalik arutelu

Männimäe kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 21.10–19.11.2019. a ning avalik arutelu 20.11.2019 kell 16.00 Varbla teeninduskeskuses.

Lääneranna Vallavolikgu tunnistas 19.09.2019.a otsusega nr 166 osaliselt kehtetuks Varbla Vallavolikogu 29.04.2004.a kehtestatud Mereäärse küla Kuusiku kinnistu detailplaneeringu Sinilille ja Nurmenuku kinnistute osas.

Mereäärse küla Kuusiku kinnistu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Lääneranna Vallavolikgu tunnistas 19.09.2019.a otsusega nr 166 osaliselt kehtetuks Varbla Vallavolikogu 29.04.2004.a kehtestatud Mereäärse küla Kuusiku kinnistu detailplaneeringu Sinilille ja Nurmenuku kinnistute osas.

Lääneranna Vallavolikogu võttis 19.09.2019.a otsusega nr 165 vastu Mereäärse küla Ootuse kinnistu detailplaneeringu ja suunas selle avalikule väljapanekule.

Mereäärse küla Ootuse kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Lääneranna Vallavolikogu võttis 19.09.2019.a otsusega nr 165 vastu Mereäärse küla Ootuse kinnistu detailplaneeringu ja suunas selle avalikule väljapanekule.

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 22. septembril 2019. aastal algusega kell 14.00 Lihula Gümnaasiumis (Jaama tn 9, Lihula linn).

Lääneranna Noortevolikogu koosolek 22. septembril 2019

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 22. septembril 2019. aastal algusega kell 14.00 Lihula Gümnaasiumis (Jaama tn 9, Lihula linn).

Lääneranna Vallavalitsus teatab Hõbesalu küla Sadamakalda, Sadamasalu, Kadakatuka ja Männituka detailplaneeringu eelnõu (eskiisi) avalikust väljapanekust, mis toimub 01.10.2019 - 01.11.2019 ning avalikust arutelust, mis toimub 08.11.2019 kell 15.00 Varbla teeninduskeskuses.

Hõbesalu küla Sadamakalda, Sadamasalu, Kadakatuka ja Männituka detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek ja avalik arutelu

Lääneranna Vallavalitsus teatab Hõbesalu küla Sadamakalda, Sadamasalu, Kadakatuka ja Männituka detailplaneeringu eelnõu (eskiisi) avalikust väljapanekust, mis toimub 01.10.2019 - 01.11.2019 ning avalikust arutelust, mis toimub 08.11.2019 kell 15.00 Varbla teeninduskeskuses.

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 19. septembril 2019. a algusega kell 14:00 Kõmsi Rahvamaja väikeses saalis.

Lääneranna Vallavolikogu istung 19. septembril 2019

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 19. septembril 2019. a algusega kell 14:00 Kõmsi Rahvamaja väikeses saalis.

Lääneranna Vallavalitsus teatab, et seoses elektrikatkestusega on Lihula vallamaja 13. septembril alates kella 13.00-st suletud. Teeninduskeskused on avatud.

Vallamaja 13. septembril peale lõunat suletud

Lääneranna Vallavalitsus teatab, et seoses elektrikatkestusega on Lihula vallamaja 13. septembril alates kella 13.00-st suletud. Teeninduskeskused on avatud.

Lääneranna Vallavalitsus on Töötukassa veebilehel avaldanud kaks töökuulutust.

Tööpakkumised

Lääneranna Vallavalitsus on Töötukassa veebilehel avaldanud kaks töökuulutust.

Keskkonnaamet teatab, et Keskkonnaministri 06.12.2018 käskkirjaga nr 1-2/18/901 on algatatud Vabariigi Valitsuse määruse „Lihula maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine" menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet. Kaitse-eeskirja eelnõu kohaselt muudetakse Lihula...

Lihula maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine

Keskkonnaamet teatab, et Keskkonnaministri 06.12.2018 käskkirjaga nr 1-2/18/901 on algatatud Vabariigi Valitsuse määruse „Lihula maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine"...

Lääneranna Vallavalitsus teatab, et on valminud Lääneranna valla jäätmehoolduseeskirja eelnõu.

Avalda arvamust jäätmehoolduseeskirja eelnõu kohta

Lääneranna Vallavalitsus teatab, et on valminud Lääneranna valla jäätmehoolduseeskirja eelnõu.

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 25. augustil 2019. aastal algusega kell 14.00 Lihula Noortemajas.

Lääneranna Noortevolikogu koosolek 25. augustil 2019

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 25. augustil 2019. aastal algusega kell 14.00 Lihula Noortemajas.

Näitan: 31-45
Elemente lehe kohta 15
of 15