Lääneranna valla uudised ja teated

Lääneranna Vallavalitsus müüb kasutatud jahipüsse.

Müügikuulutus

Lääneranna Vallavalitsus müüb kasutatud jahipüsse.

Ehitusspetsialisti ametikoha põhieesmärk on ehitusalase tegevuse korraldamine ja järelevalve Lääneranna vallas.   Peamised ülesanded:   ehitisregistri pidamine, ehitiste ehitus- ja kasutuslubade menetlemine ning väljastamine, ehitiste ehitus- ja...

Tööpakkumine ehitusspetsialistile

Ehitusspetsialisti ametikoha põhieesmärk on ehitusalase tegevuse korraldamine ja järelevalve Lääneranna vallas.   Peamised ülesanded:   ehitisregistri pidamine, ...

Lääneranna Vallavolikogu 14.05.2020 otsusega nr 197 algatati Lääneranna valla maa-alal kohaliku omavalitsuse eriplaneering ning keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Eriplaneeringu algatamise teade

Lääneranna Vallavolikogu 14.05.2020 otsusega nr 197 algatati Lääneranna valla maa-alal kohaliku omavalitsuse eriplaneering ning keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Lääneranna Vallavalitsus teatab, et on valminud „Lääneranna valla jäätmekava 2020–2025“ eelnõu, mille avalik arutelu toimub 3. juunil algusega kell 14.00 Lääneranna vallamajas (Jaama 1, Lihula linn).

Lääneranna valla jäätmekava 2020-2025 eelnõu avalik arutelu

Lääneranna Vallavalitsus teatab, et on valminud „Lääneranna valla jäätmekava 2020–2025“ eelnõu, mille avalik arutelu toimub 3. juunil algusega kell 14.00 Lääneranna vallamajas (Jaama 1, Lihula linn).

Lääneranna Vallavalitsus müüb hoonestatud kinnistuid ja korteriomandit Lääneranna vallas.

Vallavara müük

Lääneranna Vallavalitsus müüb hoonestatud kinnistuid ja korteriomandit Lääneranna vallas.

Koroonaviiruse epideemilise leviku tõkestamiseks on otstarbekas ennetava meetmena jätta ajutiselt suletuks Lääneranna Vallavalitsuse hallatavad asutused alates 18.05.2020 kuni 31.05.2020.

Lääneranna Vallavalitsuse hallatavate asutuste jätkuvalt suletuna hoidmine

Koroonaviiruse epideemilise leviku tõkestamiseks on otstarbekas ennetava meetmena jätta ajutiselt suletuks Lääneranna Vallavalitsuse hallatavad asutused alates 18.05.2020 kuni 31.05.2020.

Lääneranna Vallavalitsus kuulutab välja Lääneranna valla heakorrakonkursi Kaunis Kodu 2020. aastal.

Lääneranna valla heakorrakonkurss 2020

Lääneranna Vallavalitsus kuulutab välja Lääneranna valla heakorrakonkursi Kaunis Kodu 2020. aastal.

11. mail kell 9:00 avas EAS valitsuse poolt kinnitatud toetused väikeettevõtetele ja turismisektorile COVID-19 mõjude leevendamiseks.

EAS avas väikettevõtete ja turismisektori kahjude osalise hüvitamise meetmetest taotlemise

11. mail kell 9:00 avas EAS valitsuse poolt kinnitatud toetused väikeettevõtetele ja turismisektorile COVID-19 mõjude leevendamiseks.

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 11. mail 2020. aastal algusega kell 17.00 elektroonilises keskkonnas.

Lääneranna Noortevolikogu koosolek 11. mail 2020

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 11. mail 2020. aastal algusega kell 17.00 elektroonilises keskkonnas.

Lääneranna Vallavalitsus oma 7. mai 2020. a korraldusega nr 286 annab loa avada 11. maist 2020 Lääneranna Muuseumid külastajatele...

Lääneranna Muuseumide, mängu- ja spordiväljakute avamine Lääneranna vallas

Lääneranna Vallavalitsus oma 7. mai 2020. a korraldusega nr 286 annab loa avada 11. maist 2020 Lääneranna Muuseumid külastajatele...

Alates 8. maist 2020. a saavad hakata riigilt toetust taotlema ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või elamule omapuhasti ja reoveemahuti paigaldamiseks ka need eraisikud, kes elavad alla 2000 tarbijaga reoveekogumisaladel.

Toetuse saajate ring ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks laieneb

Alates 8. maist 2020. a saavad hakata riigilt toetust taotlema ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või elamule omapuhasti ja reoveemahuti paigaldamiseks ka need eraisikud, kes elavad alla 2000 tarbijaga reoveekogumisaladel.

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 14. mail 2020. a algusega kell 14.00 Varbla Rahvamajas aadressil Varbla küla Lääneranna vald.

Lääneranna Vallavolikogu istung 14. mail 2020

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 14. mail 2020. a algusega kell 14.00 Varbla Rahvamajas aadressil Varbla küla Lääneranna vald.

Lääneranna Vallavalitsuse 29.04.2020 korraldusega nr 271 jäävad Lääneranna Vallavalitsuse hallatavad asutused jätkuvalt ajutiselt suletuks alates 01.05.2020 kuni 17.05.2020.

Valla hallatavate asutuste töökorraldus 01.05-17.05

Lääneranna Vallavalitsuse 29.04.2020 korraldusega nr 271 jäävad Lääneranna Vallavalitsuse hallatavad asutused jätkuvalt ajutiselt suletuks alates 01.05.2020 kuni 17.05.2020.

Alates 27. aprillist 2020 on avatud 2020. aasta kogukondliku turvalisuse projektide Pärnumaa voor.

Kogukondliku turvalisuse projektide taotlusvoor

Alates 27. aprillist 2020 on avatud 2020. aasta kogukondliku turvalisuse projektide Pärnumaa voor.

Lääneranna Vallavalitsus müüb hoonestatud kinnistut ja korteriomandeid Lääneranna vallas.

Vallavara müük

Lääneranna Vallavalitsus müüb hoonestatud kinnistut ja korteriomandeid Lääneranna vallas.

Näitan: 31-45
Elemente lehe kohta 15
of 19