Lääneranna valla uudised ja teated

Teatame, et on valminud „Lääneranna valla jäätmekava 2020-2025“ eelnõu, mille kohta ootame arvamusi 31. märtsini 2020.

Lääneranna valla jäätmekava 2020-2025 eelnõu avalikustamine

Teatame, et on valminud „Lääneranna valla jäätmekava 2020-2025“ eelnõu, mille kohta ootame arvamusi 31. märtsini 2020.

Eriolukorra juht peaminister Jüri Ratas kehtestas liikumispiirangud Hiiumaa, Saaremaa, Muhumaa, Vormsi, Kihnu ja Ruhnu suundadel. Täiendavad piirangud seatakse ka vaba aja veetmisele.

Eriolukorra täiendavad piirangud saartele ja vaba aja veetmisele

Eriolukorra juht peaminister Jüri Ratas kehtestas liikumispiirangud Hiiumaa, Saaremaa, Muhumaa, Vormsi, Kihnu ja Ruhnu suundadel. Täiendavad piirangud seatakse ka vaba aja veetmisele.

Koroonaviiruse epideemilise leviku tõkestamiseks on otstarbekas ajutiselt sulgeda Lääneranna Vallavalitsuse hallatavad asutused perioodiks 16.03.2020 - 30.04.2020.

Lääneranna valla hallatavate asutuste ajutine sulgemine

Koroonaviiruse epideemilise leviku tõkestamiseks on otstarbekas ajutiselt sulgeda Lääneranna Vallavalitsuse hallatavad asutused perioodiks 16.03.2020 - 30.04.2020.

Valitsus kuulutas seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja viiruse tõenäolise Eesti-sisese leviku laienemisega riigis välja eriolukorra. Eriolukord kehtib 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti.

Valitsus kuulutas Eestis välja eriolukorra 1. maini 2020

Valitsus kuulutas seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja viiruse tõenäolise Eesti-sisese leviku laienemisega riigis välja eriolukorra. Eriolukord kehtib 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti.

KredEx avab 16.03.2020 a lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru. Taotlusvoor on avatud kuni 20.04.2020 a.

Kodutoetus lasterikastele peredele

KredEx avab 16.03.2020 a lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru. Taotlusvoor on avatud kuni 20.04.2020 a.

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 12. märtsil 2020. a algusega kell 14:00 Lihula vallamajas.

Lääneranna Vallavolikogu istung 12. märtsil 2020

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 12. märtsil 2020. a algusega kell 14:00 Lihula vallamajas.

Lääneranna Vallavalitsus teatab, et valminud on „Lääneranna valla jäätmekava 2020-2025“ eelnõu, mille avalik väljapanek toimub 17. märtsist 2020 kuni 31. märtsini 2020.

Lääneranna valla jäätmekava 2020-2025 eelnõu avalik väljapanek

Lääneranna Vallavalitsus teatab, et valminud on „Lääneranna valla jäätmekava 2020-2025“ eelnõu, mille avalik väljapanek toimub 17. märtsist 2020 kuni 31. märtsini 2020.

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 1. märtsil 2020. aastal algusega kell 14.00 Lihula Noortemajas (Penijõe tee 2, Lihula linn).

Lääneranna Noortevolikogu koosolek 1. märtsil 2020

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 1. märtsil 2020. aastal algusega kell 14.00 Lihula Noortemajas (Penijõe tee 2, Lihula linn).

Maamaksuteadete saatmisega ilmnes, et osadel maamaksuteadetel puudub andmetes kodualuse maa maksusoodustus.

Maamaksuteadetes võib olla vigu kodualuse maa maksusoodustuse osas

Maamaksuteadete saatmisega ilmnes, et osadel maamaksuteadetel puudub andmetes kodualuse maa maksusoodustus.

Lääneranna vallavalitsus sõlmis novembris 2019 lepingu OÜ Cumulus Consultinguga Lääneranna valla haridusvaldkonna arengukava koostamiseks.

Lääneranna valla haridusvõrgu olukord ja arengusuunad

Lääneranna vallavalitsus sõlmis novembris 2019 lepingu OÜ Cumulus Consultinguga Lääneranna valla haridusvaldkonna arengukava koostamiseks.

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 17. veebruarist kuni 17. aprillini 2020. a.

Hajaasustuse programmi taotlusvoor 2020

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 17. veebruarist kuni 17. aprillini 2020. a.

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 13. veebruaril 2020. a algusega kell 14:00 Lihula vallamajas (Jaama tänav 1, Lihula linn).

Lääneranna Vallavolikogu istung 13. veebruaril 2020

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 13. veebruaril 2020. a algusega kell 14:00 Lihula vallamajas (Jaama tänav 1, Lihula linn).

Rahandusministeerium teavitab, et Eesti mereala planeeringu eelnõu (põhilahenduse) ja mõjude hindamise aruande eelnõu II avalik väljapanek toimub rahandusministeeriumi veebilehel ja mereala portaalis 17. veebruarist kuni 18. märtsini. Mereala planeeringu eesmärk on leppida kokku...

Eesti mereala planeeringu eelnõu avalik väljapanek

Rahandusministeerium teavitab, et Eesti mereala planeeringu eelnõu (põhilahenduse) ja mõjude hindamise aruande eelnõu II avalik väljapanek toimub rahandusministeeriumi veebilehel ja mereala ...

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 30. jaanuaril 2020. aastal algusega kell 16.00 Lihula Noortemajas (Penijõe tee 2, Lihula linn).

Lääneranna Noortevolikogu koosolek 30. jaanuaril 2020

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 30. jaanuaril 2020. aastal algusega kell 16.00 Lihula Noortemajas (Penijõe tee 2, Lihula linn).

Lääneranna Vallavalitsuse otsusega korraldatud jäätmeveost teatud tähtajaks vabastatud jäätmevaldajatel on kohustus esitada Lääneranna Vallavalitsusele hiljemalt 20. jaanuariks kirjalik kinnitus selle kohta, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud ja seda ei ole kasutatud.

Meeldetuletus kinnistu mittekasutamise kinnituse esitamise kohta 20. jaanuariks

Lääneranna Vallavalitsuse otsusega korraldatud jäätmeveost teatud tähtajaks vabastatud jäätmevaldajatel on kohustus esitada Lääneranna Vallavalitsusele hiljemalt 20. jaanuariks kirjalik kinnitus selle kohta, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud ja seda ei ole kasutatud.

Näitan: 31-45
Elemente lehe kohta 15
of 17