Lääneranna valla uudised ja teated

Lääneranna Vallavalitsus teatab, et seoses elektrikatkestusega on Lihula vallamaja 13. septembril alates kella 13.00-st suletud. Teeninduskeskused on avatud.

Vallamaja 13. septembril peale lõunat suletud

Lääneranna Vallavalitsus teatab, et seoses elektrikatkestusega on Lihula vallamaja 13. septembril alates kella 13.00-st suletud. Teeninduskeskused on avatud.

Lääneranna Vallavalitsus on Töötukassa veebilehel avaldanud kaks töökuulutust.

Tööpakkumised

Lääneranna Vallavalitsus on Töötukassa veebilehel avaldanud kaks töökuulutust.

Keskkonnaamet teatab, et Keskkonnaministri 06.12.2018 käskkirjaga nr 1-2/18/901 on algatatud Vabariigi Valitsuse määruse „Lihula maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine" menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet. Kaitse-eeskirja eelnõu kohaselt muudetakse Lihula...

Lihula maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine

Keskkonnaamet teatab, et Keskkonnaministri 06.12.2018 käskkirjaga nr 1-2/18/901 on algatatud Vabariigi Valitsuse määruse „Lihula maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine"...

Lääneranna Vallavalitsus teatab, et on valminud Lääneranna valla jäätmehoolduseeskirja eelnõu.

Avalda arvamust jäätmehoolduseeskirja eelnõu kohta

Lääneranna Vallavalitsus teatab, et on valminud Lääneranna valla jäätmehoolduseeskirja eelnõu.

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 25. augustil 2019. aastal algusega kell 14.00 Lihula Noortemajas.

Lääneranna Noortevolikogu koosolek 25. augustil 2019

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 25. augustil 2019. aastal algusega kell 14.00 Lihula Noortemajas.

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 22. augustil 2019. a algusega kell 14:00 Lihula Kultuurimajas.

Lääneranna Vallavolikogu istung 22. augustil 2019

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 22. augustil 2019. a algusega kell 14:00 Lihula Kultuurimajas.

Hajaasustuse programmi 2019. a taotlusvoor oli avatud 11. märtsist 2019 kuni 13. maini 2019. Taotlusvooru jooksul esitati Lääneranna Vallavalitsusele 64 toetuse taotlust.

Hajaasustuse programmist 2019. aastal toetuse saajad

Hajaasustuse programmi 2019. a taotlusvoor oli avatud 11. märtsist 2019 kuni 13. maini 2019. Taotlusvooru jooksul esitati Lääneranna Vallavalitsusele 64 toetuse taotlust.

Lääneranna Vallavalitsus võtab tööle ehitusspetsialisti. Ehitusspetsialisti ametikoha põhieesmärk on ehitusseadustiku ja muude ehitusalaste õigusaktide nõuete täitmise tagamine Lääneranna vallas.

Tööpakkumine ehitusspetsialistile

Lääneranna Vallavalitsus võtab tööle ehitusspetsialisti. Ehitusspetsialisti ametikoha põhieesmärk on ehitusseadustiku ja muude ehitusalaste õigusaktide nõuete täitmise tagamine Lääneranna vallas.

Lääneranna Vallavolikogu erakorraline istung toimub neljapäeval, 25. juulil 2019. a algusega kell 14:00 Lihula Kultuurimajas.

Lääneranna Vallavolikogu erakorraline istung 25. juulil 2019

Lääneranna Vallavolikogu erakorraline istung toimub neljapäeval, 25. juulil 2019. a algusega kell 14:00 Lihula Kultuurimajas.

Eesti Õigusbüroo annab teada, et pakub koostöös Justiitsministeeriumiga tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele.

Tasuta ning soodustingimustel õigusabi saamise võimalus

Eesti Õigusbüroo annab teada, et pakub koostöös Justiitsministeeriumiga tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele.

29. juunil 2019 Tuudil toimunud Lääneranna valla suvemängudel oli esindatud kuus kanti ühtekokku 198 sportlasega. Suvemängudel võeti mõõtu 11 spordialal – 7 meeskondliku alal ja 4 individuaalalal.

Lääneranna valla II suvemängud

29. juunil 2019 Tuudil toimunud Lääneranna valla suvemängudel oli esindatud kuus kanti ühtekokku 198 sportlasega. Suvemängudel võeti mõõtu 11 spordialal – 7 meeskondliku alal ja 4 individuaalalal.

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 21. juulil 2019. aastal algusega kell 19.00 Oidrema külakeskuses.

Lääneranna Noortevolikogu koosolek 21. juulil 2019

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 21. juulil 2019. aastal algusega kell 19.00 Oidrema külakeskuses.

Lääneranna Vallavolikogu algatas 20.06.2019 otsusega nr 152 Piha külas tuulepargi detailplaneeringu koostamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise Pärnu maakonna planeeringus ja Varbla valla üldplaneeringus märgitud elektrituulikute arendusalale P2.

Piha tuulepargi detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju streteegilise hindamise algatamine alal P2

Lääneranna Vallavolikogu algatas 20.06.2019 otsusega nr 152 Piha külas tuulepargi detailplaneeringu koostamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise Pärnu maakonna planeeringus ja Varbla valla üldplaneeringus märgitud elektrituulikute arendusalale P2.

Alates 01. augustist saavad Pärnu maabussides tasuta sõita keskmise ja raske puudega isikud, puuduva töövõimega isikud, töövõimetuspensionärid ning sügava puudega isiku saatjad. Endiselt saavad Pärnu maabussides tasuta sõita alla 20 a. vanused ja alates 63-aasta vanusest isikud. Tasuta...

Puudega inimesed saavad 01. augustist Pärnu maabussides tasuta sõita

Alates 01. augustist saavad Pärnu maabussides tasuta sõita keskmise ja raske puudega isikud, puuduva töövõimega isikud, töövõimetuspensionärid ning sügava puudega isiku saatjad. Endiselt...

Lääneranna Vallavalitsus võtab tööle ehitusspetsialisti. Tööülesannete kirjeldus, nõuded kandidaadile ja kandideerimise info on leitavad Eesti Töötukaasa veebilehel avaldatud tööpakkumise kuulutuses. Ehitusspetsialisti tööpakkumise kuulutus  

Tööpakkumine ehitusspetsialisti ametikohale

Lääneranna Vallavalitsus võtab tööle ehitusspetsialisti. Tööülesannete kirjeldus, nõuded kandidaadile ja kandideerimise info on leitavad Eesti Töötukaasa veebilehel avaldatud...

Näitan: 526-540
Elemente lehe kohta15
of 48