Lääneranna valla uudised ja teated

Lääneranna Vallavalitsus teatab, et valminud on „Lääneranna valla jäätmekava 2020-2025“ eelnõu, mille avalik väljapanek toimub 17. märtsist 2020 kuni 31. märtsini 2020.

Lääneranna valla jäätmekava 2020-2025 eelnõu avalik väljapanek

Lääneranna Vallavalitsus teatab, et valminud on „Lääneranna valla jäätmekava 2020-2025“ eelnõu, mille avalik väljapanek toimub 17. märtsist 2020 kuni 31. märtsini 2020.

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 1. märtsil 2020. aastal algusega kell 14.00 Lihula Noortemajas (Penijõe tee 2, Lihula linn).

Lääneranna Noortevolikogu koosolek 1. märtsil 2020

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 1. märtsil 2020. aastal algusega kell 14.00 Lihula Noortemajas (Penijõe tee 2, Lihula linn).

Maamaksuteadete saatmisega ilmnes, et osadel maamaksuteadetel puudub andmetes kodualuse maa maksusoodustus.

Maamaksuteadetes võib olla vigu kodualuse maa maksusoodustuse osas

Maamaksuteadete saatmisega ilmnes, et osadel maamaksuteadetel puudub andmetes kodualuse maa maksusoodustus.

Lääneranna vallavalitsus sõlmis novembris 2019 lepingu OÜ Cumulus Consultinguga Lääneranna valla haridusvaldkonna arengukava koostamiseks.

Lääneranna valla haridusvõrgu olukord ja arengusuunad

Lääneranna vallavalitsus sõlmis novembris 2019 lepingu OÜ Cumulus Consultinguga Lääneranna valla haridusvaldkonna arengukava koostamiseks.

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 17. veebruarist kuni 17. aprillini 2020. a.

Hajaasustuse programmi taotlusvoor 2020

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 17. veebruarist kuni 17. aprillini 2020. a.

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 13. veebruaril 2020. a algusega kell 14:00 Lihula vallamajas (Jaama tänav 1, Lihula linn).

Lääneranna Vallavolikogu istung 13. veebruaril 2020

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 13. veebruaril 2020. a algusega kell 14:00 Lihula vallamajas (Jaama tänav 1, Lihula linn).

Rahandusministeerium teavitab, et Eesti mereala planeeringu eelnõu (põhilahenduse) ja mõjude hindamise aruande eelnõu II avalik väljapanek toimub rahandusministeeriumi veebilehel ja mereala portaalis 17. veebruarist kuni 18. märtsini. Mereala planeeringu eesmärk on leppida kokku...

Eesti mereala planeeringu eelnõu avalik väljapanek

Rahandusministeerium teavitab, et Eesti mereala planeeringu eelnõu (põhilahenduse) ja mõjude hindamise aruande eelnõu II avalik väljapanek toimub rahandusministeeriumi veebilehel ja mereala ...

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 30. jaanuaril 2020. aastal algusega kell 16.00 Lihula Noortemajas (Penijõe tee 2, Lihula linn).

Lääneranna Noortevolikogu koosolek 30. jaanuaril 2020

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 30. jaanuaril 2020. aastal algusega kell 16.00 Lihula Noortemajas (Penijõe tee 2, Lihula linn).

Lääneranna Vallavalitsuse otsusega korraldatud jäätmeveost teatud tähtajaks vabastatud jäätmevaldajatel on kohustus esitada Lääneranna Vallavalitsusele hiljemalt 20. jaanuariks kirjalik kinnitus selle kohta, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud ja seda ei ole kasutatud.

Meeldetuletus kinnistu mittekasutamise kinnituse esitamise kohta 20. jaanuariks

Lääneranna Vallavalitsuse otsusega korraldatud jäätmeveost teatud tähtajaks vabastatud jäätmevaldajatel on kohustus esitada Lääneranna Vallavalitsusele hiljemalt 20. jaanuariks kirjalik kinnitus selle kohta, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud ja seda ei ole kasutatud.

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 16. jaanuaril 2020. a algusega kell 14:00 Lihula vallamajas aadressil Jaama tänav 1 Lihula linn.

Lääneranna Vallavolikogu istung 16. jaanuaril 2020

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 16. jaanuaril 2020. a algusega kell 14:00 Lihula vallamajas aadressil Jaama tänav 1 Lihula linn.

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kuulutab välja EMKF meetme 3.3 "kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" 2020 aasta taotlusvooru.  Projektitoetuste taotlusi võetakse vastu järgmistes tegevussuundades: 1. Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine....

Rannakalandusega seotud toetuste 2020.a taotlusvoor avatud

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kuulutab välja EMKF meetme 3.3 "kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" 2020 aasta taotlusvooru.  Projektitoetuste taotlusi võetakse...

Lääneranna Vallavalitsus annab teada, et alates 2020. aasta jaanuarist muutuvad Lihula vallamaja ja Hanila, Koonga ning Varbla teeninduskeskuste esmaspäevased külastajate vastuvõtuajad.

Vallavalitsuse vastuvõtuaegade muudatus

Lääneranna Vallavalitsus annab teada, et alates 2020. aasta jaanuarist muutuvad Lihula vallamaja ja Hanila, Koonga ning Varbla teeninduskeskuste esmaspäevased külastajate vastuvõtuajad.

Lääneranna Vallavalitsuse Lihula vallamaja ning Hanila, Koonga ja Varbla teeninduskeskused on 31. detsembril suletud.

Vallavalitsus 31. detsembril suletud

Lääneranna Vallavalitsuse Lihula vallamaja ning Hanila, Koonga ja Varbla teeninduskeskused on 31. detsembril suletud.

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 18. detsembril 2019. a algusega kell 14:00 Massu mõisas.

Lääneranna Vallavolikogu istung 18. detsembril 2019

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 18. detsembril 2019. a algusega kell 14:00 Massu mõisas.

Seoses EMKF meetme 3.3 "kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" 2020 aasta taotlusvooru (taotluste esitamisaeg 27.01-07.02.2020) väljakuulutamisega korraldab MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 13. jaanuaril 2020 algusega kell 14.00 Haapsalu kultuurikeskuse rõdusaalis...

Rannakalanduse toetusmeetme infopäev

Seoses EMKF meetme 3.3 "kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" 2020 aasta taotlusvooru (taotluste esitamisaeg 27.01-07.02.2020) väljakuulutamisega korraldab MTÜ Läänemaa...

Näitan: 46-60
Elemente lehe kohta 15
of 18