Lääneranna valla uudised ja teated

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 18. detsembril 2019. a algusega kell 14:00 Massu mõisas.

Lääneranna Vallavolikogu istung 18. detsembril 2019

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 18. detsembril 2019. a algusega kell 14:00 Massu mõisas.

Seoses EMKF meetme 3.3 "kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" 2020 aasta taotlusvooru (taotluste esitamisaeg 27.01-07.02.2020) väljakuulutamisega korraldab MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 13. jaanuaril 2020 algusega kell 14.00 Haapsalu kultuurikeskuse rõdusaalis...

Rannakalanduse toetusmeetme infopäev

Seoses EMKF meetme 3.3 "kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" 2020 aasta taotlusvooru (taotluste esitamisaeg 27.01-07.02.2020) väljakuulutamisega korraldab MTÜ Läänemaa...

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 9. detsembril 2019. aastal algusega kell 16.30 Kõmsi Rahvamajas (Keskuse tee 3, Kõmsi küla).

Lääneranna Noortevolikogu koosolek 9. detsembril 2019

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 9. detsembril 2019. aastal algusega kell 16.30 Kõmsi Rahvamajas (Keskuse tee 3, Kõmsi küla).

Lääneranna Vallavalitsus teatab, et Keskkonnaamet edastas 11.11.2019. a Lääneranna Vallavalitsusele Kivikandur OÜ poolt 05.11.2019 esitatud vee-erikasutuse keskkonnaloa muutmise taotluse.

Teade keskkonnaloa taotluse saamise kohta

Lääneranna Vallavalitsus teatab, et Keskkonnaamet edastas 11.11.2019. a Lääneranna Vallavalitsusele Kivikandur OÜ poolt 05.11.2019 esitatud vee-erikasutuse keskkonnaloa muutmise taotluse.

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 14. novembril 2019. a algusega kell 14:00 Lihula Kultuurimajas.

Lääneranna Vallavolikogu istung 14. novembril 2019

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 14. novembril 2019. a algusega kell 14:00 Lihula Kultuurimajas.

Lääneranna Vallavalitsus müüb suulise enampakkumise korras korteriomandi Jaama 53-7, Lihula linn, Lääneranna vald Pärnu maakond.

Korteriomandi enampakkumise teade

Lääneranna Vallavalitsus müüb suulise enampakkumise korras korteriomandi Jaama 53-7, Lihula linn, Lääneranna vald Pärnu maakond.

Lääneranna Vallavalitsus müüb suulise enampakkumise korras kaks korteriomandit Lihula linnas.

Vallavara võõrandamise enampakkumise teated

Lääneranna Vallavalitsus müüb suulise enampakkumise korras kaks korteriomandit Lihula linnas.

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. oktoobril 2019. a algusega kell 14:00 Lihula Kultuurimajas.

Lääneranna Vallavolikogu istung 17. oktoobril 2019

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. oktoobril 2019. a algusega kell 14:00 Lihula Kultuurimajas.

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub pühapäeval, 13. oktoobril 2019. aastal algusega kell 17.00 Lihula Noortemajas (Penijõe tee 2, Lihula linn).

Lääneranna Noortevolikogu koosolek 13. oktoobril 2019

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub pühapäeval, 13. oktoobril 2019. aastal algusega kell 17.00 Lihula Noortemajas (Penijõe tee 2, Lihula linn).

Lääneranna Vallavalitsus teatab kahe detailplaneeringu koostamise lõpetamisest.  Matsi küla Haavasalu kinnistu detailplaneering algatati 25.08.2004.a otsusega nr 40 ning planeeringu eesmärgiks oli kinnistu ehitusõiguse ja hoonestusprintsiipide määramine, paadilautri ja...

Matsi küla Haavasalu ja Raespa küla Arno kinnistu detailplaneeringute menetluse lõpetamine

Lääneranna Vallavalitsus teatab kahe detailplaneeringu koostamise lõpetamisest.  Matsi küla Haavasalu kinnistu detailplaneering algatati 25.08.2004.a otsusega nr 40 ning...

Männimäe kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 21.10–19.11.2019. a ning avalik arutelu 20.11.2019 kell 16.00 Varbla teeninduskeskuses.

Haapsi küla Männimäe kinnistu eelnõu (eskiisi) avalik väljapanek ja avalik arutelu

Männimäe kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 21.10–19.11.2019. a ning avalik arutelu 20.11.2019 kell 16.00 Varbla teeninduskeskuses.

Lääneranna Vallavolikgu tunnistas 19.09.2019.a otsusega nr 166 osaliselt kehtetuks Varbla Vallavolikogu 29.04.2004.a kehtestatud Mereäärse küla Kuusiku kinnistu detailplaneeringu Sinilille ja Nurmenuku kinnistute osas.

Mereäärse küla Kuusiku kinnistu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Lääneranna Vallavolikgu tunnistas 19.09.2019.a otsusega nr 166 osaliselt kehtetuks Varbla Vallavolikogu 29.04.2004.a kehtestatud Mereäärse küla Kuusiku kinnistu detailplaneeringu Sinilille ja Nurmenuku kinnistute osas.

Lääneranna Vallavolikogu võttis 19.09.2019.a otsusega nr 165 vastu Mereäärse küla Ootuse kinnistu detailplaneeringu ja suunas selle avalikule väljapanekule.

Mereäärse küla Ootuse kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Lääneranna Vallavolikogu võttis 19.09.2019.a otsusega nr 165 vastu Mereäärse küla Ootuse kinnistu detailplaneeringu ja suunas selle avalikule väljapanekule.

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 22. septembril 2019. aastal algusega kell 14.00 Lihula Gümnaasiumis (Jaama tn 9, Lihula linn).

Lääneranna Noortevolikogu koosolek 22. septembril 2019

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 22. septembril 2019. aastal algusega kell 14.00 Lihula Gümnaasiumis (Jaama tn 9, Lihula linn).

Lääneranna Vallavalitsus teatab Hõbesalu küla Sadamakalda, Sadamasalu, Kadakatuka ja Männituka detailplaneeringu eelnõu (eskiisi) avalikust väljapanekust, mis toimub 01.10.2019 - 01.11.2019 ning avalikust arutelust, mis toimub 08.11.2019 kell 15.00 Varbla teeninduskeskuses.

Hõbesalu küla Sadamakalda, Sadamasalu, Kadakatuka ja Männituka detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek ja avalik arutelu

Lääneranna Vallavalitsus teatab Hõbesalu küla Sadamakalda, Sadamasalu, Kadakatuka ja Männituka detailplaneeringu eelnõu (eskiisi) avalikust väljapanekust, mis toimub 01.10.2019 - 01.11.2019 ning avalikust arutelust, mis toimub 08.11.2019 kell 15.00 Varbla teeninduskeskuses.

Näitan: 46-60
Elemente lehe kohta 15
of 17