Kaasamine

14.03.24

Kaasamine Lääneranna vallas

Vastavalt Lääneranna valla arengudokumentidele lähtutakse valla juhtimisel järgmistest põhimõtetest: avatus, osalus, koostöö, innovatiivsus, valdkondadevaheline sünergia ja säästlikkus. Kaasamine erinevates eluvaldkondades on lisatud valla arengudokumentidesse.

Lääneranna vald järgib kaasamisel riiklikke õigusakte, mis kohustavad valla elanikke erinevate strateegiate, planeeringute, arengukavade ja eelnõude koostamisse kaasama, kuid ei piirdu vaid seadusest tuleneva kaasamiskohutusega, vaid kutsub valla elanikke kaasa rääkima neil teemadel, kus valla elanike tagasiside ja ettepanekud on vajalikud paremte otsuste tegemiseks.

Lääneranna vald järgib oma tegevustes Vabariigi Valitsuse koostatud kaasamise head tava, mis näeb ette, et eelnõu või muu küsimuse ettevalmistamisse kaasatakse asjasse puutuvad huvirühmad.

 

Kaasav eelarve

Kaasava eelarvega annab Lääneranna vald kogukonnale võimaluse vallaeelarve koostamisel selleks määratud summa osas kaasa rääkida, tehes ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaledes hääletamisel parimate ideede väljaselgitamisel.

 


Toimetaja: EERO SAHK