Õigusaktid

27.05.19

Vallavolikogu annab üldaktidena välja määrusi ja võtab üksikaktidena vastu otsuseid.
Vallavalitsus annab üldaktidena välja määrusi ja võtab üksikaktidena vastu korraldusi.

Vallavolikogu ja vallavalitsuse määrused avalikustatakse Riigi Teatajas.
 

Üldaktid

Üldaktid on avalikustatud Riigi Teatajas. Riigi Teatajas real "Akti andja" valige Lääneranna Vallavolikogu või Lääneranna Vallavalitsus. Sisene Riigi Teatajasse.


Üksikaktid

Vallavolikogu ja vallavalitsuse üksikaktid (otsused ja korraldused) on kättesaadavad ametiasutuse kantseleis ning avalikustatud ametiasutuse dokumendiregistri kaudu.

 

Valdkondade õigusaktid

Olulisemad õigusaktid valdkondade kaupa on leitavad alamlehelt Eeskirjad ja korrad.

 

Põhimäärused

Lääneranna valla ja hallatavate asutuste põhimäärused on leitavad alamlehelt Põhimäärused.Toimetaja: EERO SAHK