Planeeringute teated

Pealkiri Muudetud kuupäev
Kadaka küla Lohu maaüksuse detailplaneeringu algatamine 16.06.2022
Kirbla küla Kooli kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine 18.05.2022
Matsi küla Matsi ja Maria kinnistute detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek 11.04.2022
Virtsu park 4 maaüksuse detailplaneeringu algatamine 08.04.2022
Virtsu Tallinna mnt 31 maaüksuse detailplaneeringu algatamine 08.04.2022
Kõverdama II turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva KMH programmi avalikustamine 30.03.2022
Lääneranna valla tuuleparkide eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalikustamise tulemustega arvestamise teade 13.02.2022
Detailplaneeringu algatamine (Kelu, Tammas-Mardi) 10.02.2022
Detailplaneeringu algatamine (Virtsu, Maia) 28.02.2022
Lääneranna valla tuuleparkide eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõjude hindamise väljatöötamiskavatsuse avalikud arutelud 04.01.2022
Eesti mereala planeeringu avalikustamine 08.11.2021
Hõbesalu külas Sadamakalda, Sadamasalu, Kadakatuka ja Männituka kinnistute DP avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemustest 22.10.2021
Suure väina püsiühenduse riigi eriplaneeringu lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse eelnõu avalike arutelude teade 23.11.2021
Detailplaneeringu avalik arutelu 14.09.2021
Lääneranna valla tuuleparkide eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamiskavatsuse avaliku väljapaneku teade 17.08.2021