Planeeringute teated

Pealkiri Muudetud kuupäev
Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse vastuvõtmise teade (ala 2 ja 2a) 15.05.2023
Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse vastuvõtmise teade (ala 3) 15.05.2023
Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse vastuvõtmise teade (ala 5 ja 5a) 15.05.2023
Lihula Sooaluse tee 7 detailplaneeringu avalik väljapanek 14.05.2023
Lääneranna valla tuuleparkide eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuste eelnõude ning asukoha eelvaliku ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruande avaliku väljapaneku tulemused 27.04.2023
Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise teade 29.03.2023
Lääneranna valla tuuleparkide eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuste eelnõude ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruande avaliku väljapaneku tulemuste avalike arutelude teade 16.03.2023
Lihula Sooaluste tee 7 detailplaneeringu eelnõu avalikustamine 14.03.2023
Lihula Penijõe tee 1a detailplaneeringu kehtestamine 27.02.2023
Matsi küla Matsi ja Maria kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek 22.02.2023
Saulepi küla Kandleoru detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamise mittealgatamine 22.02.2023
Lääneranna valla tuuleparkide eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuste eelnõude ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruande avaliku väljapaneku teade 09.01.2023
Lihula Penijõe tee 1a detailplaneeringu avalik väljapanek 19.01.2023
Lihula Sooaluse tee 7 detailplaneeringu algatamine 15.12.2022
Lihula Ristiku tn 12 detailplaneeringu algatamine 16.11.2022