Projekteerimisteated

Lihula Heina 4 projekteerimistingimuste avalik menetlus

Lääneranna Vallavalitsus korraldab avatud menetluse projekteerimistingimuste andmiseks Lihula linna Heina 4 kinnistule ajutise (kuni 5 aastaks) ca 4 ha ulatuses päikeseenergiamoodulite paigaldamiseks vajaliku ehitusprojekti koostamiseks.

Heina 4 kinnistu on ca 10 ha suurune hoonestamata ala, mis paikneb linna äärealal Tööstuse ja Karja tänava vahel.

Täna kehtiva Lihula valla üldplaneeringu kohaselt on Lihula linna maa-alal detailplaneeringu koostamise kohustus ehitusloakohustuslike hoonete ja olulise avaliku huviga rajatiste ehitusprojekti koostamiseks.

Planeerimisseaduse § 125 lõike 4 kohaselt võib detailplaneeringu kohustuse korral anda projekteerimistingimused ajutise ehitise püstitamiseks.

Heina 4 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu materjalidega ja Muinsuskaitseameti kooskõlastusega saab tutvuda 01.03 – 15.03.2021 valla veebilehel  www.laanerannavald.ee/projekteerimisteated.

Ehitistegistris esitatud taotlusega saab tutvuda aadressil www.ehr.ee (vajalik ID kaardiga sisselogimine).

Arvamusi ja ettepanekuid võib esitada avalikustamise perioodil e-kirja teel vallavalitsus@laaneranna.ee või postiga Lääneranna Vallavalitsus, Jaama tn 1, Lihula linn, 90302 Pärnu maakond.

Lisainfo: Kaire Koitne, e-post kaire.koitne@laanranna.ee