Projektid

« Tagasi

Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks Lääneranna valla üldhariduskoolidesse

Projekti tulemusel on suurenenud seitsme Lääneranna valla üldhariduskooli valmisolek rakendada kaasava hariduse põhimõtteid.
Projekti raames kohandatakse ruumid individuaal-, rühma- ja eriklassi õppe läbiviimiseks, soetatakse kaasaegne sisustus ja seadmed ning hangitakse juurde hariduslike erivajadustega õpilastele vajalikke õppe- ja abivahendeid ning õppematerjale. Paranevad õpilaste õppimise võimalused nende individuaalsetest vajadustest lähtuvalt.