Teed ja tänavad

22.12.20

Lääneranna valla teede ja tänavate info on leitav Maa-ameti geoportaalis läbi Teeregistri rakenduse.


Toimetaja: EERO SAHK

Lihula, Kirbla ja Tuudi liikluskorralduskava

4.01.21

Lihula linna, Kirbla ja Tuudi külade liikluskorralduskava on kinnitatud Lihula Vallavolikogu 29.10.2015 otsusega nr 34.

 

 

Toimetaja: EERO SAHK