Lääneranna valla uudised ja teated

Lääneranna Vallavalitsus teatab Hõbesalu küla Sadamakalda, Sadamasalu, Kadakatuka ja Männituka detailplaneeringu eelnõu (eskiisi) avalikust väljapanekust, mis toimub 01.10.2019 - 01.11.2019 ning avalikust arutelust, mis toimub 08.11.2019 kell 15.00 Varbla teeninduskeskuses.

Hõbesalu küla Sadamakalda, Sadamasalu, Kadakatuka ja Männituka detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek ja avalik arutelu

Lääneranna Vallavalitsus teatab Hõbesalu küla Sadamakalda, Sadamasalu, Kadakatuka ja Männituka detailplaneeringu eelnõu (eskiisi) avalikust väljapanekust, mis toimub 01.10.2019 - 01.11.2019 ning avalikust arutelust, mis toimub 08.11.2019 kell 15.00 Varbla teeninduskeskuses.

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 19. septembril 2019. a algusega kell 14:00 Kõmsi Rahvamaja väikeses saalis.

Lääneranna Vallavolikogu istung 19. septembril 2019

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 19. septembril 2019. a algusega kell 14:00 Kõmsi Rahvamaja väikeses saalis.

Lääneranna Vallavalitsus teatab, et seoses elektrikatkestusega on Lihula vallamaja 13. septembril alates kella 13.00-st suletud. Teeninduskeskused on avatud.

Vallamaja 13. septembril peale lõunat suletud

Lääneranna Vallavalitsus teatab, et seoses elektrikatkestusega on Lihula vallamaja 13. septembril alates kella 13.00-st suletud. Teeninduskeskused on avatud.

Lääneranna Vallavalitsus on Töötukassa veebilehel avaldanud kaks töökuulutust.

Tööpakkumised

Lääneranna Vallavalitsus on Töötukassa veebilehel avaldanud kaks töökuulutust.

Keskkonnaamet teatab, et Keskkonnaministri 06.12.2018 käskkirjaga nr 1-2/18/901 on algatatud Vabariigi Valitsuse määruse „Lihula maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine" menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet. Kaitse-eeskirja eelnõu kohaselt muudetakse Lihula...

Lihula maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine

Keskkonnaamet teatab, et Keskkonnaministri 06.12.2018 käskkirjaga nr 1-2/18/901 on algatatud Vabariigi Valitsuse määruse „Lihula maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine"...

Lääneranna Vallavalitsus teatab, et on valminud Lääneranna valla jäätmehoolduseeskirja eelnõu.

Avalda arvamust jäätmehoolduseeskirja eelnõu kohta

Lääneranna Vallavalitsus teatab, et on valminud Lääneranna valla jäätmehoolduseeskirja eelnõu.

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 25. augustil 2019. aastal algusega kell 14.00 Lihula Noortemajas.

Lääneranna Noortevolikogu koosolek 25. augustil 2019

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 25. augustil 2019. aastal algusega kell 14.00 Lihula Noortemajas.

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 22. augustil 2019. a algusega kell 14:00 Lihula Kultuurimajas.

Lääneranna Vallavolikogu istung 22. augustil 2019

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 22. augustil 2019. a algusega kell 14:00 Lihula Kultuurimajas.

Hajaasustuse programmi 2019. a taotlusvoor oli avatud 11. märtsist 2019 kuni 13. maini 2019. Taotlusvooru jooksul esitati Lääneranna Vallavalitsusele 64 toetuse taotlust.

Hajaasustuse programmist 2019. aastal toetuse saajad

Hajaasustuse programmi 2019. a taotlusvoor oli avatud 11. märtsist 2019 kuni 13. maini 2019. Taotlusvooru jooksul esitati Lääneranna Vallavalitsusele 64 toetuse taotlust.

Lääneranna Vallavalitsus võtab tööle ehitusspetsialisti. Ehitusspetsialisti ametikoha põhieesmärk on ehitusseadustiku ja muude ehitusalaste õigusaktide nõuete täitmise tagamine Lääneranna vallas.

Tööpakkumine ehitusspetsialistile

Lääneranna Vallavalitsus võtab tööle ehitusspetsialisti. Ehitusspetsialisti ametikoha põhieesmärk on ehitusseadustiku ja muude ehitusalaste õigusaktide nõuete täitmise tagamine Lääneranna vallas.

Lääneranna Vallavolikogu erakorraline istung toimub neljapäeval, 25. juulil 2019. a algusega kell 14:00 Lihula Kultuurimajas.

Lääneranna Vallavolikogu erakorraline istung 25. juulil 2019

Lääneranna Vallavolikogu erakorraline istung toimub neljapäeval, 25. juulil 2019. a algusega kell 14:00 Lihula Kultuurimajas.

Eesti Õigusbüroo annab teada, et pakub koostöös Justiitsministeeriumiga tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele.

Tasuta ning soodustingimustel õigusabi saamise võimalus

Eesti Õigusbüroo annab teada, et pakub koostöös Justiitsministeeriumiga tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele.

29. juunil 2019 Tuudil toimunud Lääneranna valla suvemängudel oli esindatud kuus kanti ühtekokku 198 sportlasega. Suvemängudel võeti mõõtu 11 spordialal – 7 meeskondliku alal ja 4 individuaalalal.

Lääneranna valla II suvemängud

29. juunil 2019 Tuudil toimunud Lääneranna valla suvemängudel oli esindatud kuus kanti ühtekokku 198 sportlasega. Suvemängudel võeti mõõtu 11 spordialal – 7 meeskondliku alal ja 4 individuaalalal.

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 21. juulil 2019. aastal algusega kell 19.00 Oidrema külakeskuses.

Lääneranna Noortevolikogu koosolek 21. juulil 2019

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 21. juulil 2019. aastal algusega kell 19.00 Oidrema külakeskuses.

Lääneranna Vallavolikogu algatas 20.06.2019 otsusega nr 152 Piha külas tuulepargi detailplaneeringu koostamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise Pärnu maakonna planeeringus ja Varbla valla üldplaneeringus märgitud elektrituulikute arendusalale P2.

Piha tuulepargi detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju streteegilise hindamise algatamine alal P2

Lääneranna Vallavolikogu algatas 20.06.2019 otsusega nr 152 Piha külas tuulepargi detailplaneeringu koostamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise Pärnu maakonna planeeringus ja Varbla valla üldplaneeringus märgitud elektrituulikute arendusalale P2.

Näitan: 1-15
Elemente lehe kohta 15
of 13