Lääneranna valla uudised ja teated

Lõhkamistööde teade Lääneranna Vallavalitsus annab teada, et 13. mail 2021 on Koonga karjääris planeeritud lõhketööd. Tööde teostamise orienteeruv aeg on 11.00 - 17.00.

Lõhketööd Koonga karjääris 13. mail 2021

Lõhkamistööde teade Lääneranna Vallavalitsus annab teada, et 13. mail 2021 on Koonga karjääris planeeritud lõhketööd. Tööde teostamise orienteeruv aeg on 11.00 - 17.00.

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 13. mail 2021. aastal algusega kell 17.00 elektroonilises keskkonnas.

Lääneranna Noortevolikogu koosolek 13. mail 2021

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 13. mail 2021. aastal algusega kell 17.00 elektroonilises keskkonnas.

Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 18. märtsi 2020. aasta käskkirjaga nr 127 on algatatud Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2006. a määruse nr 59 „Hoiualade kaitse alla võtmine Lääne maakonnas", Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määruse nr 175 „Hoiualade kaitse alla võtmine Rapla...

Käntu-Kastja looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskirja avalik väljapanek

Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 18. märtsi 2020. aasta käskkirjaga nr 127 on algatatud Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2006. a määruse nr 59 „Hoiualade kaitse alla võtmine Lääne...

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 13. mail 2021. a algusega kell 14.00 Lihula mõisa saalis (Linnuse tee 1, Lihula linn).

Lääneranna Vallavolikogu istung 13. mail 2021

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 13. mail 2021. a algusega kell 14.00 Lihula mõisa saalis (Linnuse tee 1, Lihula linn).

Seoses raamatukogutöötajate korraliste puhkustega on suletud Kõmsi ja Virtsu haruraamatukogud 3. maist kuni 16. maini ning Varbla haruraamatukogu 3. maist kuni 9. maini 2021.

Lääneranna Raamatukogu teade

Seoses raamatukogutöötajate korraliste puhkustega on suletud Kõmsi ja Virtsu haruraamatukogud 3. maist kuni 16. maini ning Varbla haruraamatukogu 3. maist kuni 9. maini 2021.

Lääneranna Vallavalitsus annab teada, et 5. mail 2021 on Koonga karjääris planeeritud lõhketööd.

Lõhketööd Koonga karjääris 5. mail 2021

Lääneranna Vallavalitsus annab teada, et 5. mail 2021 on Koonga karjääris planeeritud lõhketööd.

Alates 26. aprillist 2021 on Lääneranna raamatukogud lugejatele avatud.

Lääneranna raamatukogud lugejatele avatud

Alates 26. aprillist 2021 on Lääneranna raamatukogud lugejatele avatud.

Lääneranna Vallavalitsus annab teada, et 28. ja 29. aprillil 2021 on Koonga karjääris planeeritud lõhketööd.

Lõhketööd Koonga karjääris 28.-29. aprillil 2021

Lääneranna Vallavalitsus annab teada, et 28. ja 29. aprillil 2021 on Koonga karjääris planeeritud lõhketööd.

Keskkonnaministri 30. oktoobri 2019 käskkirjaga nr 697 algatati Pärnu maakonna looduse üksikobjektide kaitse alla võtmise ja piiranguvööndi ulatuse määramise menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

Pärnu maakonna looduse üksikobjektide kaitse alla võtmine ja piiranguvööndi ulatuse määramine

Keskkonnaministri 30. oktoobri 2019 käskkirjaga nr 697 algatati Pärnu maakonna looduse üksikobjektide kaitse alla võtmise ja piiranguvööndi ulatuse määramise menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

Lääneranna Vallavalitsus annab teada, et 23. aprillil 2021 on Koonga karjääris planeeritud lõhketööd.

Lõhketööd Koonga karjääris 23. aprillil 2021

Lääneranna Vallavalitsus annab teada, et 23. aprillil 2021 on Koonga karjääris planeeritud lõhketööd.

Lääneranna Vallavalitsus avalikustab määruse eelnõu "Ühissõidukipeatustele nimede määramine".

Ühissõidukipeatustele nimede määramise eelnõu avalikustamine

Lääneranna Vallavalitsus avalikustab määruse eelnõu "Ühissõidukipeatustele nimede määramine".

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 16 lg 3 alusel Saare Wind Energy OÜ meretuulepargi keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust.

Teade Saare Wind Energy OÜ meretuulepargi keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu kohta

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 16 lg 3 alusel Saare Wind Energy OÜ meretuulepargi keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust.

Lääneranna raamatukogudes jätkub kontaktivaba laenutus.

Lääneranna raamatukogud jätkavad kontaktivaba laenutusega

Lääneranna raamatukogudes jätkub kontaktivaba laenutus.

Lääneranna Vallavalitsus annab teada, et võttis peremehetutena arvele ehitised.

Peremehetute ehitiste arvele võtmine

Lääneranna Vallavalitsus annab teada, et võttis peremehetutena arvele ehitised.

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 8. aprillil 2021. aastal algusega kell 17.00 elektroonilises keskkonnas.

Lääneranna Noortevolikogu koosolek 8. aprillil 2021

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 8. aprillil 2021. aastal algusega kell 17.00 elektroonilises keskkonnas.

Näitan: 1-15
Elemente lehe kohta 15
of 23