Lääneranna valla uudised ja teated

Eesti mereala planeeringu eskiislahenduse ja mõjude hindamise avalikustamine

Rahandusministeerium teavitab, et Eesti mereala planeeringu eelnõu (eskiisi) ja mõjude hindamise eelnõu avalik väljapanek toimub rahandusministeeriumi veebilehel ja mereala portaalis 23. aprillist kuni 23. maini.