Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Eterniidi kogumisringile eelregistreerumine

15. augustil 2020 saab Lääneranna valla territooriumi erinevais paigus ära anda eterniidijäätmeid. Eterniiti võetakse vastu ainult eraisikutelt. Eterniidijäätmete äraandmiseks on vaja eelnevalt registreeruda 17. juuliks 2020 või mahu täitumiseni.

Eterniidi üleandmine on tasuta kõigile valla elanikele ja toimub SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetuse abil. Eterniidi üleandmiseks tuleb eelnevalt registreeruda tel 5690 0263 või e-posti teel piret.maestu@laaneranna.ee. Registreerudes tuleb kirja panna oma nimi, kontaktandmed (aadress, telefon, e-posti aadress) ja eterniidijäätmete kogus. Eterniidijäätmete koguse arvutamisel arvestada, et 1 m2 eterniiti kaalub umbes 16 kg. Purustatud eterniiti vastu ei võeta. Ühe pere kohta võetakse vastu maksimaalselt 3 tonni eterniiti.

Eterniidi üleandmiseks peab registreerija olema valmis transportima jäätmed oma kulul etteantud kogumispunkti, mille asukoht antakse teada pärast registreerimise lõppu. Täpsemad kogumiskohtade aadressid, ajagraafik ning vastuvõtutingimused lepitakse kokku registreerijatega personaalselt enne kogumisringi toimumist.