Lääneranna valla uudised ja teated

Hajaasustuse programmist 2019. aastal toetuse saajad

Hajaasustuse programmi 2019. a taotlusvoor oli avatud 11. märtsist 2019 kuni 13. maini 2019. Taotlusvooru jooksul esitati Lääneranna Vallavalitsusele 64 toetuse taotlust kokku 187009,78 euro ulatuses.
Taotluste vastavuse kontrollimiseks vormistati kontroll-lehed ja esitatud taotlustest 59 taotlust tunnistati nõuetele vastavaks. Nõuetele vastavaid taotlusi hindas 5-liikmeline hindamiskomisjon.

Lääneranna Vallavolikogu määras 15.03.2018 otsusega nr 50 hajaasustuse programmi raames toetatavate valdkondade prioriteetsuse järgnevalt:
1. veevarustussüsteemid;
2. kanalisatsioonisüsteemid;
3. juurdepääsuteed;
4. autonoomsed elektrisüsteemid.


Riigihalduse ministri 10.07.2019 käskkirjaga nr 1.1-4/96 on riigi poolt Lääneranna vallale eraldatud hajaasustuse programmi toetusteks 45074 eurot. Lääneranna valla 2019. aasta eelarvest eraldatakse hajaasustuse programmi toetusteks 45074 eurot.

Positiivse hindamistulemuse saanud taotlused rahuldatakse hindamistulemuste pingerea alusel arvestades riigipoolset toetust ja kohaliku omavalitsuse eraldatud eelarvet kogusummas 90148 eurot.

2019. aastal kuuluvad rahuldamisele hindamistulemuste alusel moodustunud pingerea alusel järgmised taotlused:

Taotleja ja kaastaotleja(te) nimed Projekti nimetus Toetuse suurus (€)
Jana Anijärv Hiie Tõnise talu Uluste küla Lääneranna vald septik ja imbväljak 2412,00
Kristjan Korsten Biopuhasti Villema tallu 3220,00
Liisi Kruusimägi Kustase, Paadrema küla, Lääneranna vald, Pärnumaa veesüsteemide rekonstrueerimine 3500,00
Ivo Paroll Lääneranna vald Aruküla küla Ristikivi talu veevarustussüsteemi rajamine 1889,40
Raili Küttmann Lääneranna vald Valuste küla Sipa-Rehe talu veesüsteemide uuendamine ja joogivee kättesaadavuse parandamine puurkaevu rajamisega 3187,86
Reino Koljo Riisa, Parivere küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond uus puurkaev ja ühendamine eramuga 3512,28
Tiia Merilind Juurdepääsu tee 3457,20
Reino Koljo Riisa, Parivere küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond. Biopuhasti ja imbväljak 2981,32
Tiiu Liik Männiku, Pärnumaa, Lääneranna vald, Voose k, 90118, veesüsteemid 2190,90
Inara Gubareva Käru küla Saare talu puurkaevu ja veesüsteemi rajamine 2978,82
Maris Adler Aida elamu Kulli külas Lääneranna vallas kanalisatsioonisüsteemi rajamine (septik koos imbväljakuga) 1973,15
Tiia Künnap Madise t. Karuba k. Lääneranna v. Pärnumaa Veevarustussüsteemid 3284,00
Erki Eelmäe Saastna küla Pargi 1 veesüsteemi rajamine 3694,38
Liisi Kruusimägi Kustase, Paadrema küla, Lääneranna vald, Pärnumaa kanalisatsioonisüsteemi rajamine 3000,00
Peeter Differt Kopli talu, Kõera küla, Lääneranna vald, Pärnumaa puurkaevu rajamine 3569,76
Ruubo Aksin Murri talu, Kulli küla, Lääneranna vald, Pärnumaa – puurkaevu rajamine 2935,58
Mihkel Kesküla Kuudi, Lääneranna vald, Lõo küla/Veevarustussüsteemid/Puurkaevu rajamine 1189,92
Endrik Linnamäe Linnamäe, Rannaküla veevarustussüsteem 3517,50
Anne Sarv Pärnu maakond Lääneranna vald Karuse küla Sookolli talu Veesüsteemide rajamine 2749,68
Loit Nõmmik Pärnumaa, Lääneranna vald, Meelva küla (kanalisatsioonisüsteemid) 4703,40
Heldi Selberg Pärnu mk. Lääneranna v. Raespa k. Vare kinnistule puurkaevu rajamine 3392,88
Helga Tomingas Kopli talu Voose küla Lääneranna vald Puurkaevu ja veetrassi rajamine 3115,50
Arnu Kipri Majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine. Pärnumaa Lääneranna vald Kadaka küla Siimu-Tooma talu 3111,48
Toomas Maarand Rukki talu Mihkli küla Lääneranna vald Veeühenduse rajamine 2668,48
Marje Kallit Matsi talu, Peantse küla, Lääneranna vald, Pärnumaa. Veevarustussüsteemide rekonstrueerimine, puurkaevu puhastamine ja vee puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine 2958,72
Toivo Timusk Allika küla; Peetri talu puurkaevu ehitus 3432,00
Tiia Leuska Hõbesalu k. Lauri kinnistu veesüsteemi rajamine 3119,52
Anne Veltmann Kägi talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine 1828,00
Anne Vahur Lääneranna vald, Palatu küla, Kaseniidu talu kanalisatsiooni süsteemid, septiku paigaldus 1663,48
Helve Sludnikova Kanalisatsioonisüsteemi rajamine Lääneranna valda Vaiste küla Sepa-Hansu 1929,60
Tarmo Tanel  Kuusiku talu, Mereäärse küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond. Majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine 1981,19 (osaline rahastus)

 

Teate avaldamise aluseks on Hajaasustuse programmi § 17 lg 1 p 5.