Lääneranna valla uudised ja teated

Lääneranna Vallavolikogu istung 23. augustil 2018

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 23. augustil 2018. a algusega kell 14:00 Lihula Kultuurimajas, aadressil Tallinna mnt 1a.

Päevakorra projekt:

 1. Lääneranna valla sümboolika kinnitamine
 2. Riigile kuuluva Piiri tn 6 kinnisasja ja Piiri tn 8 kinnisasja osa omandamine
 3. Lihula Vallavolikogu 11.12.2002 otsuse nr 67 „Vaba maa erastamise taotlejate nimekirja kinnitamine" muutmine
 4. Lihula Vallavolikogu 18.07.2000 otsuse nr 23 „Vaba maa erastamise taotlejate nimekirja kinnitamine" muutmine (Tuudi vaba maa nr 26)
 5. Lihula Vallavolikogu 18.07.2000 otsuse nr 23 „Vaba maa erastamise taotlejate nimekirja kinnitamine" muutmine (Poanse nr 12)
 6. Lääneranna valla arengukava 2018-2028 eelnõu avalikule väljapanekule suunamine
 7. Lääneranna valla eelarvestrateegia 2019-2022 eelnõu avalikule väljapanekule suunamine
 8. Uue-Sepa kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
 9. Varbla Vallavolikogu 27.06.2012 otsuse nr 25 „Teemaplaneeringu algatamine" kehtetuks tunnistamine
 10. Varbla Vallavolikogu 17.03.2010 otsuse nr 6 „Varbla valla üldplaneeringu algatamine" ja Varbla Vallavolikogu 23.05.2012 otsuse nr 14 „Üldplaneeringu lähteülesande kinnitamine" kehtetuks tunnistamine
 11. Lääneranna valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
 12. Lääneranna Vallavolikogu 17.05.2018 otsuse nr 59 „Teiste omavalitsuste üldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine" muutmine
 13. Lääneranna Vallavolikogu 14.12.2017 määruse nr 7 „Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeerimine" muutmine
 14. Vallavolikogu esimehe lähetusse suunamine
 15. Kokkuvõtte Lääneranna valla külakeskuste tänavavalgustusest