Lääneranna valla uudised ja teated

Lääneranna Vallavolikogu istung 14. mail 2020

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 14. mail 2020. a algusega kell 14.00 Varbla Rahvamajas aadressil Varbla küla Lääneranna vald.

Riigis kehtestatud eriolukorra tõttu on volikogu istung kuulutatud kinniseks.

Päevakorra projekt:

 1. Lihula Gümnaasiumi põhimäärus 
 2. Metsküla Algkooli põhimäärus 
 3. Varbla Kooli põhimäärus 
 4. Virtsu Kooli põhimäärus 
 5. Koonga Kooli põhimäärus 
 6. Lõpe Kooli põhimäärus 
 7. Lääneranna Vallavolikogu 18.01.2018 määruse nr 9 „Lääneranna valla koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord" muutmine seoses eriolukorraga 
 8. Lääneranna Muuseumide nõukotta esindaja nimetamine 
 9. Loa andmine mittetulundusühinguga Pärnumaa Ühistranspordikeskus sotsiaaltransporti korraldava halduslepingu sõlmimiseks
 10. Vallavara omandamine 
 11. Vallavara võõrandamine 
 12. Vallavara võõrandamine 
 13. Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine 
 14. Revisjonikomisjoni 2020. aasta tööplaani kinnitamine 
 15. Seisukoha võtmine (valla põhimääruse ja volikogu töökorra muutmine; laste toit koolis ja lasteaias mittestatsionaarse õppe korral; sotsiaaltoetuste määruse täiendamine; kulude vähendamise kohad vallaeelarves seoses tulubaasi langusega; haridusvõrgu arengukava edasine menetlemine)