Lääneranna valla uudised ja teated

Lääneranna Muuseumide, mängu- ja spordiväljakute avamine Lääneranna vallas

Lääneranna Vallavalitsus oma 7. mai 2020. a korraldusega nr 286 annab loa avada 11. maist 2020 Lääneranna Muuseumid külastajatele, kui järgitakse Vabariigi Valitsuse 5. mai 2020. a korralduses nr 143 toodud reeglistikku.

Vallavalitsuse korralduse jõustumisest alates on lubatud avada mängu- ja spordiväljakud Lääneranna vallas. Spordi- ja liikumisüritused, sh Lääneranna Vallavalitsuse poolt korraldatavad spordihuviringid, on lubatud alates 18. maist 2020, kui need toimuvad õues ja neil ei osale korraga rohkem kui 10 inimest. Seejuures tuleb kinni pidada Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2020. a korralduses nr 133 toodud reeglistikust.

Muud spordi- ja liikumisüritused, sealhulgas võistlused on keelatud.