Lääneranna valla uudised ja teated

Lääneranna valla heakorrakonkurss 2020

Lääneranna Vallavalitsus kuulutab välja Lääneranna valla heakorrakonkursi Kaunis Kodu 2020. aastal järgmistes gruppides:
  • elamud tiheasustuses
  • maakodud
  • kortermajad
  • sotsiaal-, äri- ja tootmisobjektid

Kandidaate võivad konkursile esitada kõik isikud. Ettepanekud Lääneranna Vallavalitsusele palume esitada hiljemalt 15. juuniks 2020 elektrooniliselt e-posti aadressile vallavalitsus@laaneranna.ee või kirjalikult posti teel aadressile Jaama tn 1, Lihula 90302.
Vabas vormis avaldus peab sisaldama kinnistu nime ja aadressi, omaniku nime ja kontaktandmeid.

Hindamiskomisjon lähtub heakorrakonkursi juhendist ja arvestab kinnistu üldist heakorda, haljastust, väikevormide sobivust ümbritsevasse keskkonda ning terviklikku ruumimõju. Hinnatakse stiilsust, originaalsust, leidlikkust ning koha omapärast tulenevate võimaluste kasutamise oskust.

Konkursi iga kategooria võitjaid autasustatakse tänukirjaga ja vastavasisulise tunnustahvli või meenega. Tulemused avaldatakse Lääneranna valla veebilehel ja Lääneranna Teatajas.