Lääneranna valla uudised ja teated

Teade Saare Wind Energy OÜ meretuulepargi keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu kohta

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 16 lg 3 alusel Saare Wind Energy OÜ meretuulepargi keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust. 

Kõnealune KMH algatati Vabariigi Valitsuse 28.05.2020 korraldusega nr 183 koos hoonestusloa menetlusega. Projektiga kavandatakse meretuuleparki Saaremaa lääneranniku piirkonda territoriaalmerre ning ülekandesüsteemi kuni liitumiseni põhivõrguga. Meretulepark koosneks kuni 100 tuulikust ning meretuulepargi koguvõimsuseks oleks kuni 1400 MW.

Saare Wind Energy OÜ meretuulepargi KMH programmiga saab tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 15.04-07.05.2021 TTJA veebilehel, avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teate juures.

KMH programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada ajavahemikus 15.04 - 07.05.2021. Saare Wind Energy OÜ meretuulepargi KMH programmi kohta oma ettepanekud, vastuväited ja küsimused palume esitada kirjalikult TTJA-le hiljemalt 07.05.2021 elektrooniliselt e-post aadressile info@ttja.ee või paberkandjal aadressile Endla 10a, Tallinn 10142.

Seoses COVID19 levikuga ning vastavalt siseriiklikult kehtestatud piirangutele toimub KMH programmi avalik arutelu 13.05.2021 kell 15.00 veebikeskkonnas.

Täiendav info on leitav TTJA veebilehelt.