Lääneranna valla uudised ja teated

Lääneranna Vallavolikogu istung 13. mail 2021

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 13. mail  2021. a algusega kell 14.00 Lihula mõisa saalis (Linnuse tee 1, Lihula linn). 

Päevakorra projekt:

 1. Lääneranna Vallavolikogu töökorra muutmine (II lugemine)
 2. Õpilaste sõidukulude hüvitamise kord
 3. Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord
 4. Kohanime määramise eelnõu avalikustamise kord
 5. Loa andmine kinnisasja omandamiseks (Tuulepea)
 6. Arvamuse andmine Avalor Invest OÜ (registrikood 11969862) poolt edastatud Koonga IV dolokivikarjääri keskkonnaloa taotlusele
 7. Hõbesalu küla Sadamakalda, Sadamasalu, Kadakatuka ja Männituka kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
 8. Vallavara tasuta kasutusse andmine
 9. Vallavara kasutusse andmine (AS Telia Eesti)
 10. Vallavara kasutusse andmine (AS Matsalu Veevärk)
 11. Lääneranna Vallavolikogu 16.01.2020. a otsuse nr 176 "Osalemine Pärnumaa kodutute loomade varjupaiga uue hoone rajamise rahastamisel" muutmine
 12. Lääneranna Vallavolikogu 18.04.2019. a määruse nr 48 "Lääneranna valla heakorrakonkursi „Kaunis Kodu" juhendi kinnitamine" muutmine
 13. Vallavanema asetäitja kinnitamine
 14. Lääneranna Vallavolikogu 23. novembri 2017 otsuse nr 7 „Lääneranna Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine
 15. Lääneranna Vallavolikogu 23. novembri 2017 otsuse nr 11 "Lääneranna Vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine
 16. Informatsiooni ärakuulamine

Volikogu istungist tehakse otseülekanne Lääneranna valla YouTube kanalis.