Lääneranna valla uudised ja teated

Käntu-Kastja looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskirja avalik väljapanek

Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 18. märtsi 2020. aasta käskkirjaga nr 127 on algatatud Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2006. a määruse nr 59 „Hoiualade kaitse alla võtmine Lääne maakonnas", Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määruse nr 175 „Hoiualade kaitse alla võtmine Rapla maakonnas" ja keskkonnaministri 03. juuli 2006. a määruse nr 43 „Must-toonekure ja suur-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri" muutmise ja Käntu-Kastja looduskaitseala moodustamise eelnõu menetlus (edaspidi ka eelnõu), mida viib läbi Keskkonnaamet.

Määruse eelnõu järgi moodustatakse olemasoleva Käntu-Kastja hoiuala ja Üdruma Suur-konnakotka püsielupaiga alusel ühine Käntu-Kastja looduskaitseala ning muudetakse kaitse-eesmärke ja kaitsekorda. Muudatused on vajalikud haruldaste, ohustatud ja kaitsealuste liikide ning Euroopas väärtustatud elupaigatüüpide tõhusama kaitse tagamiseks, samuti maastikuilme ja kultuuripärandi säilimiseks.

Lääneranna vallas hõlmab loodav Käntu-Kastja looduskaitseala Rumba ja Jõeääre külade Vigala jõe põhjakaldale jäävat osa.

Kaitse-eeskirja eelnõu avalik väljapanek toimub 10. mai kuni 22. juuni 2021 Keskkonnaameti kodulehel