Lääneranna valla uudised ja teated

Lääneranna Vallavolikogu istung 12. augustil 2021

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 12. augustil 2021. a algusega kell 14.00 Lihula vallamaja III korruse saalis aadressil Jaama tänav 1 Lihula linn.

Päevakorra projekt:

  1. Lääneranna valla 2021. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine
  2. Lääneranna Vallavolikogu 13.05.2021 määruse nr 115 "Õpilaste sõidukulude hüvitamise kord" muutmine
  3. Lääneranna Vallavolikogu 21.06.2018 määruse nr 25 "Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord" muutmine
  4. Hoonestusõiguse seadmine kirjalikul enampakkumisel 
  5. Ehitiste peremehetuse tuvastamine (Kirbla küla, Vanamadise)
  6. Ehitiste peremehetuse tuvastamine (Lihula linn, Tallinna mnt 52)
  7. Ehitiste peremehetuse tuvastamine (Virtsu alevik, Oru tn 1)
  8. Lääneranna vallale kuuluva kinnisasja koormamine hoonestusõigusega Mittetulundusühing Pärnumaa Ühistranspordikeskus kasuks otsustuskorras