Lääneranna valla uudised ja teated

Lääneranna Vallavolikogu istung 5. augustil 2021

Lääneranna Vallavolikogu aseesimees on kokku kutsunud volikogu istungi 5. augustil 2021. aastal algusega kell 14.00 Lääneranna Vallamaja III korruse saalis (Jaama tn 1, Lihula linn).

Päevakorra projekt:

  1. Lääneranna valla 2021. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine
  2. Lääneranna Vallavolikogu 13.05.2021 määruse nr 115 "Õpilaste sõidukulude hüvitamise kord" muutmine
  3. Tänava- ja turukaubanduse ning avalikul üritusel kauba või teenuse müügi kord
  4. Hoonestusõiguse seadmine kirjalikul enampakkumisel 
  5. Ehitiste peremehetuse tuvastamine (Kirbla küla, Vanamadise)
  6. Ehitiste peremehetuse tuvastamine (Lihula linn, Tallinna mnt 52)
  7. Ehitiste peremehetuse tuvastamine (Virtsu alevik, Oru tn 1)