Lääneranna valla uudised ja teated

Detailplaneeringu avalik arutelu

Sadamakalda, Sadamasalu, Kadakatuka ja Männituka kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 30.09.2021 kell 16.00 Lihula Kultuurimaja saalis (Tallinna mnt 1a).

Planeeringu avaliku arutelu ajal käsitletakse eelkõige planeeringu avaliku väljapaneku ajal esitatud ja arvestamata jäänud ettepanekuid. 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 14.07.-18.08.2021, mille käigus laekus neljalt inimeselt kirjad ettepanekute ja vastuväidetega. Kõik nimetatud detailplaneeringu dokumendid on registreeritud Lääneranna valla dokumendiregistris.

Tulenevalt vabariigis valitsevast viiruse ohust ja kehtivatest piirangutest on koosoleku ruumis vaja hoida distantsi ja kanda maske.