Lääneranna valla uudised ja teated

Kaasava eelarve 2023 väljakuulutamine

Kaasav eelarve on paljudes kohalikes omavalitsustes kasutatav menetlus eelarve koostamisel, kus kohalikule kogukonnale on antud võimalus omavalitsuse eelarve koostamisel teatud summa osas kaasa rääkida. 

Lääneranna valla kaasava eelarve suuruseks 2023. aasta eelarve koostamiseks on 5000 eurot. Selle summa osas ideede esitamise ja rahvahääletuse korraldamise kohta on Lääneranna Vallavalitsus kinnitanud tingimused.

Kaasava eelarve objektiks on avalikes huvides kasutatava investeeringu tegemine. Elluviidav idee peab pakkuma avalikku hüve, olema realiseeritav avalikku kasutusse või suunatud avalikkusele ning ei tohi kaasa tuua ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

Kaasava eelarve objektiks ei ole vallavalitsuse hallatavate asutuste, enamusosalusega äriühingu ja valla poolt asutatud sihtasutusega seotud investeerimisettepanekud.

Kaasava eelarve raames saab ideid esitada igaüks.
Ideid saab esitada 1. – 30. september 2022.

 

Kaasava eelarve rahvahääletus toimub 17. - 30 oktoober 2022 elektrooniliselt infosüsteemis VOLIS.

 

Täiendav info