Lääneranna valla uudised ja teated

Kirbla küla Kooli kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Lääneranna Vallavalitsus teatab, et Lääneranna Vallavolikogu tunnistas 12. mai 2022 otsusega nr 43 kehtetuks Lihula Vallavalitsuse 03.05.2016 korraldusega nr 174 kehtestatud Kirbla küla Kooli kinnistu detailplaneeringu.

Planeeringu eesmärgiks oli Kooli kinnistul asuvate endise Kasari kooli hoonete ümberehitamine ja laiendamine 110 kohaliseks hooldekoduks. Planeeringu algataja SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskus ei asunud detailplaneeringut ellu viima. Tänaseks on sihtasutus Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskus reorganiseeritud sihtasutuseks Lääneranna Hoolekanne, sihtasutus peab ja arendab hooldekodusid Varblas ja Koongas.
Alates 24.04.2020 on Kooli kinnistu omanik Lääneranna vald. kinnistu omanik ei soovinud detailplaneeringut kavandatud kujul ellu viia.

Lääneranna Vallavolikogu 12.05.2022 otsus nr 43 "Lihula Vallavalitsuse 03.05.2016
korraldusega nr 174 kehtestatud Kirbla küla Kooli kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine"