Lääneranna valla uudised ja teated

KOV valimistel kodus hääletamine

17. oktoobril 2021 valitakse Eestis kohalike omavalitsuste volikogude uued koosseisud. Valimistoimingu saab valija teha alates 11. oktoobrist nii elektrooniliselt kui ka valimisjaoskonda minnes.

Kui valija ei saa terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu e-hääletada ega hääletada valimisjaoskonna hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist kodus. Kodus hääletada saab vaid juhul, kui selleks on eelnevalt esitatud taotlus.

Valija peab aegsasti hindama, kas tal on võimalik hääletada elukohajärgses valimisringkonnas asuvas valimisjaoskonna hääletamisruumis valimispäeval. Võimaluse puudumisel saab kasutada teisi hääletamisviise.
Kodus hääletamine toimub reedest 15.10.2021 kuni valimispäevani pühapäeval 17.10.2021. Kodus hääletamist korraldatakse vahemikus kell 9.00-20.00 valija eluruumis.

KOV valimised


Taotluse esitamine

Taotlust saab esitada jaoskonnakomisjonile telefoni teel reedel (15.10) ja laupäeval (16.10) kell 12-20 ning pühapäeval (17.10) kell 9-14, misjärel kodus hääletamise taotlus registreeritakse.

Jaoskonnakomisjon nr 1 (Hanila piirkond) +372 5430 1277
Jaoskonnakomisjon nr 2 (Koonga piirkond) +372 5430 1278
Jaoskonnakomisjon nr 3 (Lihula piirkond) +372 5430 1279
Jaoskonnakomisjon nr 4 (Varbla piirkond) +372 5430 1280


Kodus hääletamise taotluse info peab sisaldama:

  • valija nime
  • valija isikukoodi
  • valija aadressi
  • valija sidevahendi numbri
  • kodus hääletamise põhjust

Taotluses tuleb märkida kodus hääletamise taotlemise põhjus. Näiteks:

  • terviseseisund
  • kõrge iga
  • rasked teeolud
  • transpordivõimaluste puudumine


Kui jaoskonnakomisjon leiab, et taotlus ei ole põhjendatud, teavitab ta taotluse esitajat taotluse rahuldamata jätmise asjaoludest.

Kodus hääletamist korraldavad vähemalt kaks jaoskonnakomisjoni liiget. Hääletamiseks on vajalik kehtiv isikut tõendav dokument, sest hääletamisõigus tehakse kindlaks isikukoodi alusel.

Hääletamiseks annab jaoskonnakomisjoni liige valijale hääletamissedeli ja valija elukohajärgse valimisringkonna kandidaatide koondnimekirja. Valija annab hääletamissedeli saamise kohta allkirja ja elektroonilises valijate nimekirjas tehakse tema hääletamise kohta märge.

Pärast hääletamissedeli täitmist murrab valija sedeli kokku ja laseb kodus hääletamiseks ette nähtud hääletamiskasti. Iga valija hääletab ise ja kedagi teist selleks volitada ei saa. Kui valija ei ole füüsilise puude tõttu ise võimeline hääletamissedelit täitma, võib seda tema palvel ja juuresolekul teha teine valija, kuid mitte kandidaat.


Valimisjaoskonnad

Lääneranna vallas on moodustatud 4 valimisjaoskonda.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel korraldab väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda eelhääletamist valimisjaoskond nr 3 (Lihula piirkond).
Valimisjaoskond nr 3 korraldab hääletamist vajadusel ka asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.

KOV valimised jaoskonnad


Vaata ka